Gå til hovedinnhold

Vis hvem dere er

Enkle tips til hvordan du bruker ditt bedriftsfadderskap til å skape økt preferanse om din egen merkevare, og til å styrke din interne bedriftskultur.

Et bedriftsfadderskap er en god hjertesak å samles om blant ansatte og kan brukes enkelt for å skape økt preferanse om din egen merkevare. Her gir vi deg noen enkle tips:

 

Tips #1: Synliggjør ditt engasjement

Bruk materiell vi gir deg til å synliggjøre ditt engasjement. Du kan legge ut bannere, lage saker på nettsider og sosiale medier. Skrive ut diplom og henge opp på synlige steder. Du finner materiell her.

 

Tips #2: Skap engasjement blant ansatte, kunder og samarbeidspartnere

Å gjøre noe for barn er noe mange kan identifisere seg med og føle godt om. Vi har noen enkle forslag til hvordan du kan ta det ut:

Januar

Arranger juletrefest for barn av ansatte. Lag aktiviteter som assosieres med SOS-barnebyer. La barna tegne og tolke et trygt hjem, omsorg, familie. Så kan tegningen henges opp i resepsjonen osv.

Februar

Kick off: Når alle i bedriften er samlet; bruk anledningen til å fortelle de ansatte at bedriften er stolte bedriftsfaddere fordi trygge barn og sterke familier gir gode bærekraftige lokalsamfunn.

Morsdag: Familien er kjernen i samfunnet vårt. Familien gir barn trygghet og opplevelse av tilhørighet. Her skapes livslange relasjoner og barna lærer verdier og å dele ansvar. SOS-barnebyers mål er at hvert enkelt barn skal ha en trygg og langsiktig relasjon til minst én voksen omsorgsperson.  På morsdagen står "Mamma" for kjærlighet, beskyttelse, trygghet og støtte til å utvikle seg.  Feire morsdagen på bedriftens facebookside, eksempel på Morsdagen:

Morsdagen er en dag hvor mødre blir feiret. Den markeres på ulike tidspunkt verden over, og i Norge blir dagen markert den andre søndagen i februar. SOS-mødrene i SOS-barnebyer blir ofte hedret i anledning dagen. I mange kulturer er mor omsorgspersonen i familien, og derfor er det flest mødre i SOS-barnebyene. De sørger for å gi barna omsorg og tilhørighet i en familie. Å være SOS-mor er mer en livsstil enn en jobb, og mødrene er svært viktige, om ikke avgjørende, for barnas oppvekst og framtid.

Mars

Kombiner engasjementet for SOS-barnebyer med helsetiltak på jobben. Eks. for hver person som sykler til jobb, går trappene, gir bedriften x antall kroner til SOS-barnebyer.

April

April og våren er ofte tiden for løp, kunsten er å få enda flere involvert. Bedriften gir et beløp til SOS-barnebyer pr ansatt som melder seg på konkurransen (Holmenkollstafetten, Birken, Nordsjørittet etc). Og/eller pr ansatt som sykler til jobb. Dere kan lage egne t-skjorter som sier at bedriften løper/sykler for SOS-barnebyer. Her er eks. på hva Hjem Eiendomsmegling gjorde under Midnight Sun Marathon i Tromsø:

 - Bedriften betaler ti kroner per minutt som deltakerne våre er i aksjon under løpene. Og da oppfordrer vi ikke deltakerne til å løpe fortest mulig, heller tvert imot. I fjor samlet vi inn 11.000 kroner til SOS- barnebyer.

Mai

FNs familiedag 15. mai understreker hvor viktig familien er som ramme og basis for barns oppvekst og levekår. Den internasjonale familiedagen markeres over hele verden. Dere kan markere dagen på bedriftens Facebook side:

I dag feires FN Familiedag Den internasjonale familiedagen understreker hvor viktig familien er som ramme og basis for barns oppvekst og levekår. Med markering av dagen ønsker FN også å vise hvordan mange samfunn er bygget opp med sterk avhengighet til familien. Den internasjonale dagen er en anledning til å sette fokus på - og lære mer om - de sosiale, økonomiske og befolkningsmessige prosessene som påvirker familien. Dagen kan være en anledning til å vise støtte til familien. SOS-barnebyer gir de mest sårbare barna en familie og et trygt hjem. Et trygt hjem i et velfungerende samfunn skaper et grunnlag alle familier trenger for å kunne gi barna sine omsorg og beskyttelse. Bedriften er stolt bedriftspartner/hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer.

Juni

Istedenfor sommergave til ansatte så kan man lage et sommerkort hvor man sier at sommergaven er trygge hjem til sårbare barn. Sommer og ferietid handler tid sammen med venner og familie. Derfor støtter bedriften SOS-barnebyer som sørger for at ingen barn vokser opp alene.

August

Arranger tegnekonkurranse. Ansattes barn får i oppgave å tegne hva de forbinder med et trygt hjem, sitt beste ferieminne eller et annet tema som bedriften finner. Alle tegninger henges opp på et synlig sted i bedriftens lokaler. Man kårer flere vinnere. Vinnertegningen sendes til SOS-barnebyen som bedriften støtter. En av vinnertegningene kan benyttes som forsideillustrasjon på bedriftens julekort.

Lag en oppskriftsbok for bedriften. Måltidet er et sentralt samlingspunkt for familien. Måltidet gir oss tid til å fordøye de smakene livet har gitt oss. Lag bedriftens egen oppskriftsbok, som inspirasjon til gode måltider med de nærmeste. Utfordre de ulike avdelingene til å levere inn sine beste oppskrifter. Gi oppskriften navn etter personen som leverte inn forslaget ("Påls eplekake", Karis middagslaks" etc). Oppskriftsboken kan gis til ansatte og forretningsforbindelser.

September

Arrangere en familiedag for ansatte med familier der dere serverer mat og underholder med musikk fra ulike land hvor SOS-barnebyer har programmer. Vi har programmer i over 130 land så da er det bare å velge mellom ulike land.

Bruk bilder fra SOS-barnebyer og dekorer et møterom hos bedriften.

Oktober

FN-dagen 24. oktober er en påminnelse om at verden er vårt felles hjem, og at problemer kan løses gjennom dialog og samarbeid. Markere dagen på bedriftens Facebook side:

- I dag feires FN dagen Dagen er viet til å gjøre menneskene i verden oppmerksom på FNs mål og prestasjoner, og sikre oppslutning om FNs arbeid. FNs barnekonvensjon ligger til grunn for alt arbeid SOS-barnebyer gjør. Alle barn har rett til å vokse opp i en trygg og omsorgsfull familie. Bedriften er stolt bedriftspartner/hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer.

 - Today is United Nations Day. 24 October has been celebrated as United Nations Day since 1948. United Nations Day is devoted to making known to peoples of the world the aims and achievements of the UN. SOS Children’s Villages work in the spirit of the United Nations Convention on the Rights of the Child and promote these rights around the world. We are proud sponsors of SOS Children’s Villages.

November

Farsdagen er en hedersdag for fedre. I Norge feires farsdagen den andre søndagen i november. Mange steder i verden er det først og fremst mamma som er omsorgsperson. Men heldigvis kommer stadig flere fedrene på banen. Over hele verden jobber SOS-barnebyer for at fedre skal ha en omsorgsrolle for barna sine, og være en nær og trygg forelder.

Marker FNs barnedag 20. november. SOS-barnebyer jobber for at barn skal få utdanning og muligheten til å utvikle sine evner, slik at de kan ta ansvar for seg selv og sin familie som voksne. Arranger en konkurranse på bedriftens intranett der dere legger ut barndomsbilder av 10 ansatte. Alle ansatte er med og gjetter hvem disse personene er.

Desember

Arranger hemmelig adventsvenn i bedriften. Gjør noe hyggelig for hverandre i desember. Skriv navnet på alle ansatte på små lapper. Første arbeidsdag i desember, trekker hver ansatt hver sin lapp. Den ansatte skal én gang ila adventstiden gi en oppmerksomhet til denne personen. Det kan være så enkelt som å gi en kompliment, lag en kaffe til noen, gi en sjokolade, gi en kake. Gaven gis anonymt.

Arranger peppperkakehuskonkurranse. Den første arbeidsdagen i desember, får de ansatte som ønsker å delta utdelt pepperkakedeig, konkurranseregler og informasjon om samarbeidet med SOS-barnebyer. Vinnere kåres i ulike kategorier, f.eks kategorier basert på bedriftens verdier.