Gå til hovedinnhold

Verdien av samarbeidet

Sammen skaper vi gode, trygge og kjærlige hjem til flere barn. Gjennom engasjementet og bidraget fra gode støttespillere, kan SOS-barnebyer iverksette tiltak som gir trygge hjem og en god barndom for flere barn – både hjemme og ute.

10. januar 2017

Støtten innebærer at vi kan jobbe langsiktig og se på helhetlige løsninger på ofte komplekse utfordringer. Vi får også anledning til å løfte saker som vi mener at må synliggjøres, som f.eks. at barn uten omsorg "glemmes" når hjelpen fra norske myndigheter skal fordeles.

Last ned rapporten for mer informasjon om hva støtten til SOS-barnebyer i 2016 har bidratt til.