Gå til hovedinnhold

Barn i konflikt og kriser

Barn i konflikt og kriser

Omsorg og beskyttelse for barn som er alene er SOS-barnebyers viktigste oppgave i en nødhjelpssituasjon. 

Rask og effektiv nødhjelp

Med mer enn 2 300 programmer over hele verden, er SOS-barnebyer allerede på plass og i stand til å gi rask og effektiv nødhjelp, basert på eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring i det rammede området.

Langsiktighet også i nødhjelpsarbeidet

Vi tror at familier er en vel så viktig infrastruktur å bygge opp etter en krise, som annen infrastruktur. 

Når en krise går over i media, vet vi at den ikke går over for de som er rammet. Ved å støtte barnefamilier gjennom både akutte tiltak som mat og medisinsk hjelp, og mer langsiktig kartlegging av hver enkelt families situasjon og behov, bidrar vi til å stabilisere barnefamilier slik at barnas omsorgsbehov ivaretas i en kritisk fase. Hvis disse utsatte familiene ikke får støtte i dag, så ser vi en økning i antall foreldreløse barn i morgen.

Ingen barn skal vokse opp alene! Med din støtte kan vi gi flere barn og unge god omsorg og muligheter i livet.