Gå til hovedinnhold

Våre nye barn. Sviktet og alene.

De er barna som kommer hit fra krig og konflikt. Med verdens tyngste ryggsekk. Mer enn noe annet trenger de trygge rammer, omsorg og et lokalsamfunn som inkluderer. Men alt for ofte sviktes de. Omsorgen uteblir og barna må klare seg selv. Vi må bli bedre. Men hvordan?

Tid: Torsdag 6. juni kl. 1300 - 1430
Sted: Strømmes live på Facebook her. (lenke kommer)

På programmet:
SOS-barnebyer har siden 2016 jobbet sammen med kommuner og andre aktører for å finne gode løsninger for integrering og bosetting av barn og ungdom som har flyktet til Norge. Vi vet dessverre så alt for godt at mange enslige mindreårige har blitt grovt sviktet etter sin ankomst. Mange forsvinner sporløst, andre får ikke den helsehjelpen de har behov for og flere strever med å finne sin plass i samfunnet. Vi kan ikke fortsette å vende ryggen til de som trenger vår omsorg som mest. Ingen barn skal klare seg alene. Og ingen skal leve et liv på minussiden. 

På dette webinaret skal vi sammen med ulike fagpersoner, og de som selv har hatt skoene på, løfte frem erfaringer, innspill og prosjekter som kan bidra til at minus blir pluss. 

Vi vil sette fokus på følgende temaer:

  • Betydningen av rask bosetting. 
  • Under 18 men over 15? Det store sviket med loven i hånd.
  • Ubehandlede traumer og manglende helsehjelp. Konsekvenser og mulige løsninger. 
  • Integrering. De viktige menneskemøtene og lokalsamfunnets rolle. 

Program kommer!