Gå til hovedinnhold

Bli med i UngSOS

UngSOS er ungdomsgruppa til landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer. Vi er ungdom i alderen 12-26 år, som vil gjøre en innsats for andre barn og unge verden over. Alle som ønsker å gi litt av sin tid til andre, er velkommen til å delta i våre UngSOS-grupper. Vi synliggjør og støtter SOS-barnebyers arbeid internasjonalt og nasjonalt.

Vi har ulike aktiviteter – fra stands på lokale arrangementer, kakesalg i kantina på skolen og bøsseinnsamling, til konserter og påvirkningskampanjer. Du kan lære mye av å jobbe med andre frivillige, blant annet kommunikasjon, ledelse, prosjektarbeid og organisering. Du får kunnskap om barns rettigheter og betydningen av omsorg. Frivillig arbeid og samfunnsengasjement blir stadig viktigere når du skal søke jobb og er nyttig å ha med på CVen. Som frivillig utvider du nettverket ditt, og du får mange nye venner.

UngSOS har lokalgrupper flere steder i landet. UngSOS Norge består av valgte ungdomsambassadører, som blant annet jobber med synlighet og påvirkning. Grunnlagsdokumentet, "Dette er UngSOS" ble vedtatt på landssamlinga for UngSOS i april 2017. På digitalt årsmøte 18. april 2021 ble dokumentet sist revidert.