Bli med i UngSOS

UngSOS er ungdomsgruppa til landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer. Vi er ungdom i alderen 12-26 år, som vil gjøre en innsats for andre barn og unge verden over. Alle som ønsker å gi litt av sin tid til andre, er velkommen til å delta i våre UngSOS-grupper. Vi synliggjør og støtter SOS-barnebyers arbeid internasjonalt og nasjonalt.

Vi har ulike aktiviteter – fra stands på festivaler, kakesalg i kantina på skolen og bøsseinnsamling, til konserter og påvirkningskampanjer. Du kan lære mye av å jobbe med andre frivillige, blant annet kommunikasjon, ledelse, prosjektarbeid og organisering. Du får også kunnskap om barns rettigheter og behov, og barn og unges hverdag i andre land. Frivillig arbeid og samfunnsengasjement blir stadig viktigere når du skal søke jobb og er nyttig å ha med på CVen. Som frivillig utvider du nettverket ditt, og du får mange nye venner.

UngSOS har lokalgrupper flere steder i landet. På nasjonalt nivå har vi en UngSOS ledergruppe, som blant annet jobber for å styrke og videreutvikle UngSOS. Grunnlagsdokumentet, "Dette er UngSOS" ble vedtatt på landssamlinga for UngSOS i april 2017, og revidert på landskonferansen 2018, og på UngSOS samling 2019.

 

Som frivillig i UngSOS gjør du et viktig arbeid for utsatte barn over hele verden. Bli med!

 

  • Fyll inn skjemaet for å melde deg som frivillig i UngSOS, og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg om kort tid. Skriv gjerne en kommentar hvis du har lyst til å starte din egen gruppe eller vil dele dine ideer til aktiviteter.
  • UngSOS har en nasjonal ledergruppe, i tillegg til flere lokalgrupper rundt omkring i Norge. Se oversikt over gruppene i UngSOS her..
  • Har du spørsmål om å være frivillig i UngSOS, kan du også ta kontakt med oss på epost: styret.ungsos@gmail.com