Ungdom tar ansvar

Ungdom tar ansvar

Videregående
Videregående skoler i Norge har lang tradisjon for å vise solidaritet med barn og unge i andre deler av verden. Stadig flere skoler velger nå å støtte SOS-barnebyer, fordi det gir mulighet til å følge ett bestemt prosjekt over tid.

Flere videregående skoler har valgt SOS-barnebyer som formål for sin aksjonsdag. Som aksjonsskole gir dere barn i SOS-barnebyers programmer en god start på livet og mulighet til en trygg fremtid.

Det å samle inn penger trenger ikke å være vanskelig. Når pengene går til en god sak, er folk som oftest villige til å bidra. Vær kreative! Aksjonsdagen og aksjonsformen er valgfri. Se våre forslag til aktiviteter her.

Det er viktig å ha noe å være engasjert i og brenne for. Mange videregående skoler har tatt kontakt med oss i SOS-barnebyer fordi de har lyst til å blåse nytt liv i elev-engasjementet. Og SOS-barnebyers arbeid har klart å vekke til live ønsket om å gjøre en innsats for å hjelpe andre!

Det å følge et prosjekt over flere år har vært fint. Vi vet hva pengene vi samler inn går til, og vi får et eierskap til SOS-barnebyen. Det gjør det veldig meningsfylt å ha en innsamlingsaksjon.

Elever ved Ås videregående skole

Vi kan melde om nye rekorder og gledesstrålende elever og lærere. Og vi tror vi vet hvorfor: De ser at det nytter å hjelpe, de vet at pengene kommer frem – og det føles godt å hjelpe.

Se filmen under, så forstår du hvorfor. Kanskje du har lyst til å ta opp dette med elevrådet ditt?

Hvorfor støtte SOS-barnebyer?

  • Det er fint å vite nøyaktig hva pengene går til.
  • Dere kan følge det samme programmet over flere år og se utviklingen.
  • Det er ekstra motiverende for elevene å se at de faktisk er med på å utgjøre en forskjell.
  • Dere kan selv velge hvilken dag dere vil ha aksjon og hvordan dere vil jobbe. Det er heller ingen minstesum.
  • Dere kan få muligheten til å være med på prosjektreise.
  • Dere kan få besøk fra oss i SOS-barnebyer (der det er praktisk mulig å få til).

Aksjonsskoler kan velge mellom innsamlingsbøsser eller arbeidskort som vi sender i posten. Dere kan også starte en egen innsamling på nett. Og hvis dere blir inspirert til mer innsats, er dere hjertelig velkomne til å bli med i vår ungdomsorganisasjon UngSOS!

Ingen barn klarer seg alene. SOS-barnebyer sørger for at barn får vokse opp i en trygg familie. SOS-barnebyer jobber i økende grad med å forebygge at barn blir forlatt. Vi styrker familier som er i en vanskelig situasjon slik at de kan ta godt vare på barna sine.

Barn som ikke kan bo i sin egen familie, gir vi et trygt hjem i en SOS-familie. Vi jobber med nasjonale myndigheter for å sikre at barn får sine rettigheter oppfylt. God omsorg skaper utvikling både på individ- og samfunnsnivå. SOS-barnebyer jobber i 134 land inkludert Norge. 

Ta gjerne kontakt dersom din skoler ønsker mer informasjon. Send mail til skole@sos-barnebyer.no eller ring rådgiver Lene Aarnes på tlf: 920 11 008. Vi kommer gjerne og forteller mer.

Velg mellom fem formål

Videregående elever kan velge å støtte SOS-barnebyer i fire ulike land: Zimbabwe, Vietnam, Peru og Kosovo. På grunn av den prekære flyktningkrisen, har vi åpnet for at elever også kan velge å støtte SOS-barnebyers arbeid for barn på flukt.

Skolebarn i Vietnam.

Viet Tri i Vietnam

Vietnam er et land med en sterk historie. Tre millioner sivile mennesker ble drept under Vietnam-krigen. Selv om landet har gjort fremskritt på mange områder, har de fortsatt store utfordringer.

Over 10 000 barn i området rundt Viet Tri har mistet en eller begge foreldrene. SOS-barnebyer hjelper disser barna slik at det får et trygt hjem og en god utdanning. Les mer.

Jente på åpningen av SOS-barnebyen i Juliaca, Peru.

Juliaca i Peru

I Peru lever et stor antall barn uten god foreldreomsorg. Noen har mistet foreldrene sine, andre er utsatt for grov omsorgssvikt eller har blitt forlatt. Det finnes ingen sosiale nettverk som fanger opp disse barna, som blir overlatt til seg selv.

Mange blir gatebarn. SOS-barnebyer gir disse barna et trygt hjem i en SOS-familie, de får vokse opp med sine søsken og ikke minst får de en utdanning som gjør at de kan skape sin egen framtid. Les mer.

Glade barn i SOS-barnebyen i Waterfalls, Zimbabwe.

Waterfalls i Zimbabwe

Millioner av barn i verden har mistet foreldrene sine. Svært mange av dem bor i Afrika sør for Sahara. I Zimbabwe har vi tre barnebyer, familieprogram og flere skoler. Tusenvis av barn som er blitt alene, eller som lever i svært fattige familier får støtte av SOS-barnebyer.

Zimbabwe er et land med store utfordringer, arbeidsledigheten er over 85 prosent. Mange barn må forsørge yngre søsken, de lever under svært vanskelige kår og trenger vår hjelp. Les mer.

Barn i familieprogrammet til SOS-barnebyer i Pristina, Kosovo.

Pristina i Kosovo

Kosovo er Europas yngste stat, og fattigdommen er ekstrem. 20 prosent lever for mindre enn 10 kroner dagen. Hele 50 prosent av befolkningen er under 18 år.

I Kosovo er mange barn forlatt. Noen av dem ble forlatt av fortvilte tenåringsmødre rett etter fødselen. SOS-barnebyer tar ansvar for disse barna, vi gir dem et trygt hjem og en framtid. Les mer.

Barn på flukt - her i Makedonia.

Barn på flukt

Vi er vitne til den største flyktningkatastrofen siden 2. verdenskrig. Mennesker dør på flukt fra vold og krig i hjemlandene sine. I denne flukten er det mange barn som har mistet eller kommet bort fra foreldrene sine. SOS-barnebyer hjelper disse barna med å finne familiene sine og tar vare på dem som blir alene.

Det er et sterkt engasjement blant barn og unge i Norge for å hjelpe i denne katastrofen, som nå utspiller seg midt i vår egen verdensdel. Les mer.

Etter at vi begynte å støtte SOS-barnebyer, har vi merket at engasjementet blant elevene har økt. De føler et eierskap til prosjektet, og etter at tre av elevene og jeg besøkte Swaziland er motivasjonen enda sterkere. Det er ingen tvil om at pengene kommer frem, og at de går til et godt formål. Vi fikk se hvordan de jobber lokalt, og jeg vil anbefale andre skoler i Norge å ta kontakt med SOS-barnebyer.

Jan Ragnar Gjestad, lektor Atlanten VGS i Kristiansund

Se film fra elevenes tur til Swaziland:

Våre tema