Bli med på snuoperasjon til jul

I en hverdag preget av fattigdom, ulikhet, klimaendringer og voldelig konflikt, er det fremdeles barna som blir hardest rammet. Realiteten er at 220 millioner barn verden over mangler, eller står i fare for å miste omsorg. Fordi livssituasjonen er så beintøff at familier bukker under.

Sammen kan vi snu et liv

Årets snuoperasjon handler om å snu om på livet til de barna som trenger det mest. Det er dessverre ikke sånn at alle barn har en trygg favn, og en  tilstedeværende omsorgsperson som kan gi trøst når verden ser mørk ut. Bli med på snuoperasjonen for barna som mangler trygg og stabil omsorg. Når vi snur en negativ spiral, kan vi skape varig endring.