Gå til hovedinnhold

Aldri har flere barn vært fanget på flukt

Barn over hele verden må tilbringe en hel barndom i Ingenbarnsland

Helt ferske tall fra FN viser at det nå for første gang er mer enn 100 millioner på flukt. Uten å vite når, eller om, de noensinne kommer frem til et sted de trygt kan kalle hjem. Langs veier bygges det gjerder og murer, de lokkes og ledes; hit i dag, dit i morgen. Blant flyktningene er mange barn. Noen med familie. Andre helt alene.  

Underveis blir dager til uker og år. På Lesvos, i Colombia, Etiopia og verdens største flyktningleir på grensen mellom Myanmar og Bangladesh. Her og en rekke andre steder over hele verden tilbringes en hel barndom i noe vi kan kalle Ingenbarnsland.

Bli med og hjelp barn som er på flukt

Barn på flukt trenger mer enn husly, mat og et håp om at verden en dag ser helt annerledes ut. De trenger også tiltak som holder familien samlet, sikrer at de er beskyttet mot vold og utnyttelse og sørger for at de voksne er i stand til å gi barna god omsorg.

For også i Ingenbarnsland er barna som mangler trygg og god omsorg de mest utsatte for overgrep, barnearbeid, menneskehandel og tvangsrekruttering til væpnede grupper.

Og nå trenger de din støtte og ditt engasjement for å få sikret trygg og god omsorg.

Din støtte kan bidra til:

  • opprettelsen av barnevennlige soner, slik at barna får et aktivitetstilbud og midlertidig undervisning
  • å sikre at barn og familier har det trygt, at de får mat, vann, utbygging av latriner, vaksinering, beskyttelse og helsehjelp
  • å gi barna et pusterom, og tid til lek i alt kaoset de lever i
  • å gi barna noen å snakke med for å bearbeide minnene
  • å gjenforene barn med sin familie

* Dine gaver vil bli brukt der behovet er størst.