Meny Lukk
bilde

– Svekker Norges posisjon som foregangsland for barns rettigheter

– Norges posisjon som foregangsland for barns rettigheter er nå alvorlig svekket, sier Sissel Aarak i SOS-barnebyer. I dag sa stortingsflertallet nei til å ratifisere barnekonvensjonens siste tilleggsprotokoll.

– Barn i Norge kan bli utsatt for overgrep, omsorgssvikt eller oppleve andre situasjoner der de ikke har voksne som kan tale deres sak. Disse barna trenger styrkede rettigheter og et bedre rettsvern, sier Sissel Aarak, som er leder for de nasjonale programmene i SOS-barnebyer Norge.

I Norge har ikke barn selvstendig adgang til å reise sak dersom rettighetene deres blir brutt. Den tredje og siste tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon gir barn en individuell rett til å klage brudd på barnekonvensjonen inn for FNs barnekomité.

– Norske myndigheter har alltid hatt høye ambisjoner for barn. Dersom barnekonvensjonen brytes i Norge, bør det være i vår felles interesse at barna kan legge saken sin frem for FNs barnekomité, sier Aarak.

I dag har mer enn femti land signert eller ratifisert denne tilleggsprotokollen, deriblant Norges naboland Danmark og Finland. Men i utenrikskomiteen i dag sa et flertall på Stortinget nei til å gjøre det samme.

– Norge hadde verdens første barneombud, verdens første barneminister og var blant de første landene som signerte FNs barnekonvensjon. Nå er Norges posisjon som foregangsland for barns rettigheter alvorlig svekket, sier Aarak.

Samtidig vil en norsk ratifikasjon av tilleggsprotokollen også få betydning internasjonalt, mener Aarak.

– Barn over hele verden trenger sterkere rettigheter enn deres nasjonale myndigheter er i stand til å gi dem, sier Aarak. – Dersom Norge hadde ratifisert denne tilleggsprotokollen, ville det vært med på å styrke legitimiteten til den nye klageordningen. Det ville vært viktig for alle barn, ikke bare norske.

Våre tema