Gå til hovedinnhold

Til kontaktperson

Å vokse opp uten tilstrekkelig omsorg er det verste et barn kan oppleve. Når bedriften nå har valgt å bli SOS-bedriftsfadder, gir dere foreldreløse og sårbare barn en ny framtid. I SOS-barnebyer får barna mer enn mat, klær og utdanning. De får også det som er like viktig for barn: kjærlighet, omsorg og en trygg familie.

Ved å være SOS-bedriftsfadder er din bedrift med på et langsiktig spleiselag for å gi barn et trygt hjem. Sammen med andre bedrifter finansierer dere SOS-barnebyen i Mbabane og gir barna der muligheten til å bli selvstendige voksne og bidra i sitt eget samfunn.

På disse nettsidene finner du informasjon, bilder og materiell til å synliggjøre bedriftens engasjement internt og eksternt.

Vi vil be deg om ikke å legge lenken til 'Min Side' tilgjengelig på bedriftens nettsider, men kopierer relevant informasjon og legger på egne intranett og internettsider.

Magasinet SOS-barnebyer

Hvert kvartal mottar du magasinet "SOS-barnebyer". Du velger selv hvor mange eksemplarer dere ønsker. Legg magasinet i resepsjonen eller i kantina slik at ansatte og forbindelser får mulighet til å lese om SOS-barnebyers aktiviteter over hele verden.

Hva fadderbidraget brukes til

Bedriftens bidrag blir benyttet til å dekke driftsomkostningene til ett eller flere av enkeltprogrammene som inngår i SOS-barnebyers virksomhet i Mbabane. Dette er for eksempel mat, klær, skolebøker og medisiner til barna og lønn til de voksne som har den daglige omsorgen for barna.

Av fadderbidraget ditt går 85 prosent til formålet og 15 prosent til administrasjon. Barnebyen og tilhørende SOS-program der bedriften er fadder får 55 prosent av fadderbidraget, SOS-program andre steder i verden får 30 prosent. En slik fordeling sikrer at alle SOS-barnebyers program på verdensbasis mottar den støtte de trenger .Takket være bidraget fra din bedrift kan vi gi barna i SOS-barnebyers programmer en god oppvekst og utdanning, og forebygge at flere barn blir alene