Gå til hovedinnhold

Vi vil be deg om ikke å legge lenke til 'Min Side' tilgjengelig på bedriftens nettsider, og heller kopiere relevant informasjon og legge det ut på egne intranett og internettsider.

Magasinet SOS-barnebyer

Hvert kvartal mottar du magasinet "SOS-barnebyer". Du velger selv hvor mange eksemplarer dere ønsker. Legg magasinet i resepsjonen eller i kantina slik at ansatte og forbindelser får mulighet til å lese om SOS-barnebyers aktiviteter over hele verden.

Betaling av fadderbidrag

Som SOS-bedriftsfadder betaler bedriften et fast beløp i året. SOS-barnebyer sender én gang i året ut giro på avtalt støttebeløp. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker en annen betalingstermin for den årlige støtten. SOS-barnebyer tilbyr også eFaktura.

Økonomisk sikkerhet

SOS-barnebyer Norge er forpliktet til å utarbeide årsregnskap som kontrolleres av autorisert ekstern revisor. Revisorrapporter oversendes årlig til SOS Children's Villages International i Østerrike. Samme forpliktelser gjelder for SOS-barnebyer i alle land.

SOS-barnebyer Norge er tilsluttet Innsamlingskontrollen i Norge og sender inn årsregnskap til Brønnøysundregistrene, samt til Innsamlingskontrollen. I tillegg offentliggjøres regnskapet i magasinet SOS-barnebyer nr. 2 hvert år.

Skattefradrag

Når SOS-barnebyer har bedriftens organisasjonsnummer, innrapporterer vi bidragene til skattemyndighetene for at bedriften skal få skattefradrag i henhold til gjeldende regler.

Endringer

Dersom dere endrer kontaktperson, eller annen kontaktinformasjon, eller ønsker å justere antall eksemplarer bedriften mottar av magasinet SOS-barnebyer, ber vi om at dere sender oss en
e-post til bedrift@sos-barnebyer.no eller ringer +47 23 35 39 00