Gå til hovedinnhold

Kan omsorg

Chaya og Sushma flyttet inn hos SOS-mor Indira, og opprettholdt samtidig god kontakt med pappa Nimis. SOS-barnebyer verden over er rigget for å kunne gi barn omsorg og beskyttelse under krig og katastrofer. Etter jordskjelvet i Nepal tok SOS-barnebyer omsorgsansvaret for 50 barn som hadde mistet moren sin. I motsetning til andre typer nødhjelpsarbeidere har SOS-mødrene kompetanse for å kunne gi god og riktig oppfølging og omsorg til barn med traumer.