Play

DEN NØDVENDIGE OMSORGEN

Barn er løsningen på fremtidens utfordringer. Men skal de bli i stand til å kjempe, trenger de deg i dag. Du kan gi dem den omsorgen og utdanningen de trenger nå for å kunne endre verden for alltid.

Barn er løsningen på fremtidens utfordringer, men skal de bli i stand til å kjempe, trenger de omsorg og utdanning. Gir du dem det, vil de endre verden for alltid.

 

.

Pengene kommer de mest sårbare barna til gode

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon