Gå til hovedinnhold

Kjære faddere, venner, frivillige og støttespillere i SOS-barnebyer

Tusen takk for støtten og engasjementet du har vist gjennom 2017.

24. november 2017

Året har vært preget av mange aktiviteter, høyt tempo og god energi i SOS-barnebyer verden over. Takket være ditt bidrag har vi også i året som er gått kunnet gi barna i SOS-familier og familier i lokalsamfunn gode oppvekstsvilkår.

Du bidrar til at barn får vokse opp i hjem uten vold og rus. Din støtte sørger for at barn er mette i magen og at de er omgitt av trygge omsorgspersoner som setter barnas behov først. Du bidrar til skolegang, utvikling og tid til lek og glede.

Ved å støtte barna i SOS-barnebyer er du med på å forandre verden for mange barn. Hvert barn som starter livet med trygge rammer, skolegang og egne rettigheter ivaretatt, gis muligheten til å vokse opp til en voksen som kan bidra tilbake til samfunnet. Du bidrar til å skape gode langsiktige effekter og ringvirkninger, slik at en mulig «dårlig spiral» blir snudd til en god.

Tusen takk for støtten i året som er gått. Vi gleder oss til tiden fremover sammen med deg.

God jul!

Julehilsen fra barn og voksne i SOS-barnebyer

 

Takkebrev