Gå til hovedinnhold

Takk for ditt bidrag og engasjement!

Sammen hjelper vi barn og familier på flukt fra Venezuela.

Du bidrar til: 

  • at barna får dekket sine grunnleggende behov for omsorg og mat
  • at barn blir gjenforent med sin familie
  • langsiktig omsorg til barn som er alene
  • hjelp til 270 familier i krise slik at de kan gi barna sine god omsorg 

Hvis vi ikke klarer å finne barnas foreldre har vi lang og god erfaring med gjenforening av barn med nære slektninger. Vi sørger også for at barn og familier får god oppfølging for å bearbeide traumatiske opplevelsene.

Det er fortsatt stort behov for hjelp i Colombia

Send SMS NØD til 2260 (200 kroner) eller gi et bidrag i skjemaet under.

Flyktningstrømmen til Columbia øker

Over to millioner barn og voksne har flyktet de siste 18 månedene, som følge av den politiske og humanitære krisen i landet. Daglig krysser flere tusener barn og voksne grensen til Colombia. Situasjonen blir stadig vanskeligere for flyktninger og lokalbefolkning i et hardt presset Colombia, fremdeles preget av interne konflikter. Familier på flukt mangler både husly, mat og helsetjenester. Mange barn oppholder seg timevis alene på gaten mens foreldrene prøver å finne en måte å livnære seg på. De blir lett et offer for utnyttelse og misbruk.

SOS-barnebyers Katastrofefond

Alle inntektene går til SOS-barnebyers Katastrofefond, som er øremerket nødhjelpsarbeid til barn som er rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp kan vi nå enda flere med livsviktig bistand.