Gå til hovedinnhold

Synliggjøring

Synliggjøring av deres bedriftsfadderskap i SOS-barnebyer kan bidrar til et positivt omdømme av bedriften. Samtidig kan dere hjelpe SOS-barnebyer med å verve flere bedriftsfaddere..

Ved å vise at dere er bedriftsfaddere i SOS-barnebyer, kan dere også påvirke kunder, leverandører eller andre av bedriftens kontakter til å engasjere seg. Med flere bedriftsfaddere og samarbeidspartnere vil SOS-barnebyer kunne bygge nye barnebyer og gi flere foreldreløse og sårbare barn en trygg framtid.

I tillegg til å benytte dere av materiellet vi har laget, kan dere skrive om bedriftsfadderskapet på internettsider, i bedriftsmagasiner eller andre kanaler som bedriften har.

Vi vil til slutt gjøre oppmerksom på at bedriftsfaddere ikke har anledning til å bruke SOS-barnebyers logo fritt. Dette er forbeholdt SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnere.

Profileringselementer

Banner til nettsider: "Vi er stolt bedriftsfadder"

Filmer

Se og del film fra SOS-barnebyer i Mbabane.

Å gi omsorg til barn er å investere i fremtidige generasjoner. Bli kjent med SOS-mor Aida, som gir kjærlig omsorg til ti barn. Slik skapes bærekraftig utvikling og nye muligheter. Se og del filmen under: