Gå til hovedinnhold

Svein Grønnern tildelt Kongens fortjenstmedalje

I dag ble Svein Grønnern tildelt Kongens fortjenstmedalje. Medaljen får han for sin lange og samfunnsengasjerte yrkeskarriere, inkludert mer enn tjue år som generalsekretær i SOS-barnebyer.

31. august 2017

– Under Sveins kloke ledelse har SOS-barnebyer nærmest blitt for en folkebevegelse å regne, sa styreleder Halvor Stenstadvold da han overrakk medaljen til Grønnern i dag.

Gjennom 21 år som generalsekretær i SOS-barnebyer bygget Svein Grønnern opp en organisasjon som i dag har 130 000 faddere, er størst i Norge på innsamling av midler, og hjelper barn over hele verden til en trygg oppvekst.

– Svein går imot tidsånden ved å ha vært særdeles trofast i både tid og innsats til det ansvar han har påtatt seg, sa Stenstadvold. – Og det er ganske karakteristisk at han hele veien har vært preget av en gjennomført beskjedenhet for egen person. Det er i vår tid like sjeldent som det er beundringsverdig.

Grønnerns innsats dekker flere punkter i statuttene for Kongens fortjenstmedalje, påpekte Stenstadvold. – Og det oppsummeres godt i det siste punktet: En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre, sa styrelederen.

Tildelingen fant sted i SOS-barnebyers lokaler i Oslo, og Grønnern selv benyttet anledningen til å takke både familien og sine mange medarbeidere i organisasjonen.

– Nesten hele mitt yrkesliv har vært preget av ideelt eller frivillig arbeid, blant annet gjennom mobilisering av støtte til barn uten omsorg, sa Grønnern. – Hver dag jeg har gått på jobben har det vært i slike sammenhenger. Når jeg ser tilbake på mitt yrkesliv så føler jeg at det er jeg som har grunn til å takke. Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg har fått lov til dette.

Grønnern trakk også fram SOS-barnebyers mangfoldige arbeid for barn over hele verden.

– Frivillig sektor på sitt beste er både annerledes og nytenkende i sitt innhold. SOS-barnebyer har stått midt i dette i arbeidet for nye omsorgsmodeller for barn uten foreldreomsorg, og for rettighetene til denne gruppen barn både nasjonalt og internasjonalt, sa Grønnern.

Parallelt med jobben som generalsekretær i SOS-barnebyer har Grønnern sittet i Stortingets EOS-utvalg siden 1996. Utvalgets leder, Eldbjørg Løwer, trakk fram Grønnerns viktige innsats i arbeidet med å kontrollere Norges hemmelige tjenester. – Det er viktig med kontinuitet. Og du har vært en bauta i EOS-utvalget, sa Løwer.

Grønnern ble nominert til fortjenstmedaljen av Halvor Stenstadvold, som er styreleder i SOS-barnebyer, og Kaci Kullmann Five, som var rådsleder i SOS-barnebyer frem til hennes bortgang tidligere i år.

Kongens fortjenstmedalje utdeles som belønning for:

  • Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
  • Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning.

 

  • Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats.
  • En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.
Den første barnebyen SOS-Norge finanserte var i Vietnam. Her fra åpningen i Viet Tri. SOS-barnebyers styreleder gjennom mange år, Sigbjørn Johnsen var også med. Foto: SOS-barnebyer
Den første barnebyen SOS-Norge finanserte var i Vietnam. Her fra åpningen i Viet Tri. SOS-barnebyers styreleder gjennom mange år, Sigbjørn Johnsen var også med.
Svein Grønnern i Equador i 2004. Det er seks barnebyer i landet.
Svein Grønnern i Ecuador i 2004. SOS-programmene i landet støtter til sammen mer enn 3500 barn og voksne.
Svein Grønnern ble møtt av norske flagg da barnebyen Blantyre i Malawi ble åpnet.
Svein Grønnern ble møtt av norske flagg da barnebyen i Blantyre i Malawi ble åpnet.
Prinsesse Märtha Louise var med på reise til Paraguay og besøkte SOS-barnebyers program i landet.
Prinsesse Märtha Louise var med på reise til Paraguay og besøkte SOS-barnebyers program i landet.
Svein Grønnern var med å hentet denne lille jenta. Her besøker han barnebyen og lille Laurita, to år etter.
Svein Grønnern var med for å hente denne lille jenta. Her besøker han barnebyen i Bolivia og lille Laurita, to år etter.
Svein Grønnern på åpningen av barnebyen i Bataan, Filippinene. Foto: Ruben Hamahiga dela Cruz
Svein Grønnern på åpningen av barnebyen i Bataan, Filippinene.