Gå til hovedinnhold

Jubileumsgave til SOS-barnebyen i Viet Tri

SOS-barnebyen i Viet Tri fyller 20 år i år og i alle disse årene har barna som har vokst opp der fått omsorg, trygghet og stabilitet. Den personen som har vært viktigst for dem er SOS-moren og i 20 år har alle SOS-mødrene viet sitt liv til å gi barna en fremtid.

SOS-moren er en trygg og stabil omsorgsperson, som sørger for at barna får alt de trenger, kommer seg til legen og på skolen, prater, trøster, koser og oppdrar dem. Hun er som en mor for dem, og det skapes bånd som varer livet ut.

Barna i SOS-barnebyen ønsker det, og vi vil tilrettelegge for at barna og de pensjonerte SOS-mødrene fortsatt kan holde kontakten og styrke de livslange båndene. SOS-mødrene vil bli en fantastisk ressurs i barnebyen også som pensjonister.

Dersom du ønsker å bidra til jubileumsgaven er du med på å sikre at den verdifulle relasjonen mellom barna og SOS-mødrene får leve videre. 

Thaos drøm ble virkelighet 

Thao og lillebroren Quy kom til SOS-barnebyer i Viet Tri, Vietnam, da Thao var ti år gammel. SOS-moren Hai, tok imot guttene med omsorg og kjærlighet, og det tok ikke lang tid før Thao tilpasset seg den nye familietilværelsen.

Thao med sin nye kone på bryllupet deres, sammen med SOS-familien.
Thao på jobb som lege ved sykehuset i Hanoi.

De trygge omgivelsene som SOS-moren Hai skapte fikk Thao til å blomstre og få troen på seg selv. Han har nå fullført seks års medisinstudium, bosatt seg og fått jobb i nærheten av Hanoi og barnebyen. Da Thao skulle gifte seg, var det til Hai og SOS-familien han kom for å presentere bruden sin. Og det var i barnebyen han holdt bryllupet. Familiebåndene som etableres her varer livet ut.

Støtter barnas ønske

Nini Bjerke var med da noen støttespillere besøkte barnebyen i Viet Tri våren 2018. Hun er en av dem som ønsker å bidra til denne jubileumsgaven, fordi ønske om å holde de pensjonerte mødrene nær barnebyen kom direkte fra barna!

Jeg støtter barnas ønsker. Nini Bjerke, støttespiller til SOS-barnebyen i Viet Tri.
Nini Bjerke, støttespiller til SOS-barnebyen i Viet Tri.

Barnebyen i Viet Tri

Barnebyen i Viet Tri ble bygget på slutten av 1990-tallet, og stod klar til åpning i 1999. Den ble 100 prosent finansiert av norske midler, og en stor andel av midlene kom den gang fra Prinsesse Marthas Louises fond. Et fond som ble opprettet i forbindelse med hennes 25 års dag. Mange av våre givere ga et bidrag til dette fondet. Barnebyen er dermed bygget opp av givergleden fra dere fantastiske støttespillere.

Barnebyen består av 15 hus. I hvert hus bor det en SOS-mor med inntil 10 barn. I løpet av disse 20 årene har 282 barn fått omsorg fra sine SOS-mødre, og arbeidet i denne barnebyen har ført til at 5 835 barn i lokalsamfunnet har kunnet benytte barnehage-, skole- og yrkesskole som barnebyen i Viet Tri også driver. 

I 2019/2020 vil det være 19 SOS-mødre som går av med pensjon og som vil kunne fortsette å bo i barnebyen. 

Vietnam er et land med over 50 provinser med ulike språk og ulike religioner. Det er ikke noe godt system her for å kunne ta seg av de eldre – så dette ansvaret faller ofte på eventuelle barn eller andre slektninger. Det er derfor barna ønsker så sterkt at SOS-mødrene skal bli tatt vare på når de trer inn i pensjonistenes rekker.

 

Jobbet hardt for å oppfylle drømmen sin

Jobbet hardt for å oppfylle drømmen sin

SOS-moren tok imot Thao med omsorg og kjærlighet. Hans iboende styrke fikk utvikle seg.

Gutten som ble levert på døren

Gutten som ble levert på døren

Tidlig en morgen står en bestemor i skjul utenfor barnebyen med en baby i armene.

Siste nytt fra Viet Tri

Siste nytt fra Viet Tri

De sosiale og økonomiske forholdene i Viet Tri gjør arbeidet til vårt spesielt viktig.

Har du ytterligere spørsmål til prosjektet eller ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med:

Axel F. Meyer
Telefon: 41 45 80 12
Send e-post