Gå til hovedinnhold

Støtt vårt viktige arbeid for barn på flukt

Å leve i uvisshet i en flyktningleir er en ekstrem psykisk påkjenning. For barn som lever med barndommen og livet på vent, er tilbud utover nødhjelp helt avgjørende. De trenger psykososial støtte, trygge lekesoner og muligheten til rett og slett å få lov til å være barn. Ikke minst trenger de utdanning.

Tapt skolegang er også en tapt mulighet senere i livet. Derfor er utdanningsprogrammer en viktig del av SOS-barnebyers arbeid for barn på flukt. Millioner av barn på flukt risikerer å aldri få fullført skolegangen. Det haster med å støtte disse barna, slik at de får mulighet til å skape seg en bedre fremtid.

Gi oss din støtte – selv et lite bidrag fra deg har stor betydning for alle de barna som akutt trenger vår innsats og hjelp. Du kan endre liv.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon