En liten gutt sitter og ser utover ruiner i Gaza etter bombing, 2023. Fotograf: Salah Hosny

Bli SOS-katastrofefadder

Vi beskytter barn i katastrofer

Du kan være med på å redde barns liv – Bli SOS-katastrofefadder nå!

Ingen barn er mer alene i en katastrofe, enn barn uten omsorg. Aldri før har så mange barn blitt rammet av krig, konflikt og naturkatastrofer. Barna er alltid vårt hovedfokus og vi er den eneste humanitære organisasjonen med spesialkompetanse på barn uten omsorg, også i krig og katastrofer.

Vår styrke ligger i mange års tilstedeværelse og tette samarbeid med lokale myndigheter og andre partnere verden over. Derfor når vi raskt ut med akutt nødhjelp til barn og familier som er hardest rammet. Vi var der, vi er der og vi blir der så lenge det er behov for det.

Som SOS-katastrofefadder blir du med på dette!

Du spiller en viktig rolle i livreddende tiltak:

  • Evakuering og etablering av tilfluktssteder, inkludert trygghetsoner for barna.
  • Utdeling av mat, nødvendige ting og kontanter for å dekke grunnleggende behov.
  • Traumebehandling, både i akuttsituasjoner og langsiktig for barn og familier.
  • Medisinsk behandling og rehabilitering til barn som har blitt skadet.
  • Etablering av omsorgssentre for familier og barn med psykologisk oppfølging og økonomisk støtte.
  • Tett samarbeid med andre organisasjoner for å nå ut med mer hjelp til flere.
  • Fosterhjem for barna som har mistet alt.

I kriser er familien barnets viktigste beskyttelse. Vi tar vare på barn som er alene og jobber for å finne foreldrene eller annen familie og gir god alternativ omsorg til de barna som er helt alene. Uten foreldre eller andre trygge omsorgspersoner, har ikke barn noen som tar dem til et tilfluktsrom, ingen som kan sørge for at de får mat og vann eller medisinsk hjelp og psykososial støtte.

Vi etablerer soner hvor barna får bearbeide traumer gjennom lek og samtaler med trygge voksne. I den akutte fasen gir vi også nødvendige forsyninger som mat, vann, medisiner, hygieneartikler, telt og klær.

Bli katastrofefadder og støtt til barna som rammes hardest av krig og katastrofer. Ditt bidrag gjør at vi kan stå klare idet katastrofen inntreffer og utgjør en betydelig forskjell for dem som trenger det mest.

Du kan redde liv!

Lurer du på noe? Finn svar på Ofte stilte spørsmål