Gå til hovedinnhold

Vi redder liv

Det første halvåret av 2017 var preget av hungerkatastrofe, familier rammet av krig og konflikt, barn på flukt og land rammet av dødelige epidemier. SOS-barnebyer er etablert over hele verden, og har derfor en unik mulighet til å gjøre en innsats.

05. september 2017

I februar 2017 slo FN alarm: Voldelige konflikter i kombinasjon med langvarig tørke hadde ført verden på randen av den største humanitære krisen på 70 år.

Stiller opp

20 millioner mennesker i Etiopia, Kenya, Somalia, Somaliland og Sør-Sudan er rammet av sult. Nesten en halv million barn under fem år er alvorlig underernært. Også i Niger, Nigeria og Jemen sulter millioner.

FN har bedt verdenssamfunnet stille opp for å unngå hungersnød. SOS-barnebyer har etablert nye nødhjelpsprogrammer og utvidet de som allerede eksisterer.

Varslet katastrofe

Denne sultkatastrofen kom på ingen måter overraskende. Sakte men sikkert har det de siste tre årene blitt vanskeligere for mennesker som lever av jordbruk og dyrehold i store deler av disse landene. Regnet har sviktet flere sesonger på rad. Først svikter avlingene, så dør dyrene og til slutt menneskene. Matmangelen fører til skyhøye priser, som rammer familier som allerede sliter ekstremt hardt. SOS-barnebyer startet opp nødhjelpsarbeidet i flere tørkerammede områder i 2016. Arbeidet ble trappet opp i 2017.

Regnet har sviktet flere sesonger på rad. Først svikter avlingene, så dør dyrene og til slutt menneskene. Her i Marsabit, Kenya. Foto: Rory Sheldon
– Når kamelene dør, da vet du med sikkerhet at situasjonen er dramatisk, sier Moses Galoro, leder i landsbyen Kargi i Kenya.
SOS-barnebyers nødhjelpsinnsats innebærer utdeling av mat og ernæringstilskudd, og beskyttelse av barn som er alene eller på annen måte ekstra utsatt. Foto: Rory Sheldon
SOS-barnebyers nødhjelpsinnsats innebærer utdeling av mat og ernæringstilskudd, og beskyttelse av barn som er alene eller på annen måte ekstra utsatt.

Barn, gravide og ammende

SOS-barnebyers nødhjelpsinnsats innebærer utdeling av mat og ernæringstilskudd, med ekstra støtte og oppfølging av barn, gravide og ammende, samt beskyttelse av barn som er alene eller på annen måte ekstra utsatt. SOS-barnebyer sørger også for telt eller annen husly, helsehjelp, såkorn til bønder som har mistet alt, psykososial oppfølging og støtte til skolegang for barn. I flyktningområdene i Niger er det også etablert trygghetssoner og dagsentre, hvor barn får oppfølging og beskyttelse.

Stille katatrofe

Tross det enorme omfanget, har ikke denne katastrofen genererte hverken oppmerksomehet nok eller tilstrekkelig med midler til å kunne redde alle dem som er rammet.

I Norge gikk 11 organisasjoner, blant dem SOS-barnebyer, i sommer derfor sammen om kampanjen Still sulten - for å vekke folk og skaffe penger til det livsviktige nødhjelpsarbeidet for menneskene i de sultrammede områdene.