Gå til hovedinnhold

Ruster oss for fremtiden

SOS-barnebyer gjennomfører en omfattende evaluering av arbeidet. Målet er at vi skal ha en effektiv og rustet organisasjon som kan sikre barn en stabil oppvekst med god omsorg, også i fremtiden.

SOS-barnebyers mål frem mot 2030 er å kunne gi enda flere barn god omsorg, en stabil oppvekst og mulighet til å skape seg et anstendig voksenliv. I tillegg skal organisasjonen jobbe målrettet for at myndigheter verden over skal ta ansvar for å sikre barns rett til beskyttelse og omsorg.

2 500 program evalueres

SOS-barnebyer driver nær 2 500 programmer og innsamling i til sammen 134 land og territorier. Utfordringer og muligheter er i stor endring mange steder i verden. SOS-barnebyers programmer tilpasses endrede forutsetninger og behov, for fortsatt å kunne skape positiv og varig endring for barn, familier og lokalsamfunn.

Tre tendenser

SOS-barnebyers arbeid og tiltak blir i særlig grad påvirket at tre viktige internasjonale tendenser:

  • Unge, og spesielt kvinner, rammes hardt av økt arbeidsledighet. Vi må ta et større ansvar for å gi ungdom relevant utdanning og gjøre dem arbeidsklare.
  • Familiestrukturer er i endring mange steder. Det påvirker flere av våre tiltak. 
  • En større bevissthet rundt behovet for forbedringer i barnevernsstrukturer globalt, stiller nye krav til "tradisjonelle" barnebyer. Det er en økende forutsetning at barn i alternativ omsorg skal vokse opp i SOS- og fosterfamilier som bor i "vanlige" nabolag.

Tilpasses ny hverdag

Basert på programgjennomgangen vil noen programmer bli styrket og utvidet, andre utfaset eller overført til andre aktører eller myndigheter. Å sikre barn en oppvekst med god voksenomsorg, er helt grunnleggende for å nå flere av de nye bærekraftsmålene.  SOS-barnebyer jobber også derfor overfor lokalsamfunn, myndigheter og andre aktører for å få på plass bedre retningslinjer og standarder for barns beskyttelse, barneomsorg og barnevern.

Omsorg er viktigst

Å sørge at barn som er uten eller risikerer å miste omsorg, er fremdeles SOS-barnebyers viktigste oppgave. Dette arbeidet gjøres både i SOS-familier og gjennom tiltak i familieprogrammer over hele verden.

Slik går vi gjennom programmene:

  • SOS-program i samtlige land skal vurderes, og SOS-barnebyer Norge deltar i 14 land
  • Arbeidet skal sikre at alle program og tiltak er tilpasset dagens og fremtidens behov og utfordringer
  • Evalueringen skal ligge til grunn for langsiktig strategi i hver enkelt SOS-organisasjon
  • Innsamlingsorganisasjoner med programvirksomhet som SOS-barnebyer Norge, vil trolig gjennomføre en liknende prosess i 2018