Gå til hovedinnhold

Kjære støttespiller

De fleste av oss kjenner nok en viss tilfredsstillelse når arbeidsinnsatsen blir kronet med gode resultater. Når vi får bevis på at vi har lykkes, og at det vi gjør er riktig. For meg som leder i SOS-barnebyer er møtene med barna i våre program de aller beste bevisene.

01. september 2017

Jeg har truffet barn fra familier som har ligget nede, hvor sjansen for at de voksne noensinne igjen skulle klare å sørge for omsorg, skolegang og helsehjelp til barna syntes å være ikke-eksisterende. Og så har jeg sett hvordan vi med enkle og målrettede tiltak, god oppfølging og helhetlig støtte har gjort dem i stand til å løfte seg selv ut av fattigdom. De blir familier som kan dekke barnas grunnleggende behov og bygge gode nettverk i lokalsamfunnet. Det skaper utvikling for både mennesker og samfunn.

Samfunnsøkonom Victor Norman sier at å sikre barn omsorg og en anstendig barndom er samfunnets mest lønnsomme investering. Han får støtte av blant andre den amerikanske psykologiprofessoren og samfunnsforskeren Terrie Moffitt, som sier at en nasjons vekst og velstand henger sammen med barnas helse og trivsel. En god barndom er starten på et godt liv og dermed en uhyre viktig samfunnsinvestering, mener Moffit.

En trygg oppvekst har en egenverdi, men omsorg er ikke bare en menneskerett. Omsorg er også en forutsetning for at barn får ta del i tiltak som skal skape utvikling, som skole- og helsetilbud. Omsorg er rett og slett en forutsetning for at vi skal nå FNs bærekraftsmål.

Verden er i endring, og vi i SOS-barnebyer utvikler våre program slik at våre tiltak er tilpasset nye forutsetninger og behov. Men vår langsiktighet og helhetlige tankegang endrer seg ikke, fordi vi vet at en god barndom ikke alltid faller på plass av ett enkelt tiltak. Vi ser også i stadig større grad viktigheten av vår evne til å kunne respondere raskt i katastrofesituasjoner og sørge for beskyttelse til barn som er alene.

SOS-barnebyers mål frem mot 2030 er å kunne gi enda flere barn en stabil oppvekst og muligheten til å bli en ressurs i samfunnet sitt. Vi vet at våre viktige støttespillere er avgjørende for vår innsats med å skape disse vendepunktene for barn, familier og lokalsamfunn over hele verden, også i Norge. Dere gir ikke bare en god barndom, dere skaper en varig positiv effekt.

Bente Lier signatur_smal

Bente Lier
Generalsekretær
SOS-barnebyer