Gå til hovedinnhold

1 av 10 barn i verden mangler omsorg

God omsorg i en stabil familie er det beste utgangpunktet for å beskytte barn og sikre at deres grunnleggende rettigheter blir oppfylt. SOS-barnebyer sørger for omsorg for barn som er alene eller står i fare for å miste omsorg fra voksne.

sos-modellenSOS-barnebyer:

 • forebygger at barn mister omsorgen fra sin biologiske familie
 • jobber for at barn uten omsorgspersoner skal få vokse opp i et nytt og trygt hjem
 • jobber for at søsken skal få vokse opp sammen
 • har lokalt ansatte med god kompetanse
 • er en av verdens største humanitære organisasjoner for barn
 • er etablert i 134 land og har programmer for barn og familier i 128 land
 • har om lag 130 000 SOS-fadderskap i Norge

SOS-barnebyers årsrapport viser at:

 • 103 650 barn går på en SOS-skole
 • 24 950 barn går i en SOS-barnehage
 • 150 290 barn og voksne får hjelp ved en av våre dagsentre
 • 23 prosent av barna som var nye i et SOS-program i fjor, kom fra familier uten inntekt
 • 42 prosent av alle familiene i våre SOS-familieprogram ble skrevet ut av programmet i fjor, fordi de hadde klart å jobbe seg ut av den vanskelige situasjonen de stod i