Gå til hovedinnhold

Testamentariske gaver

Hvorfor skrive testament?

Et testament sikrer at midlene etter deg går til dem eller det du ønsker, og kan forhindre strid blant dine etterlatte. Har du ikke livsarvinger eller nær familie, går det man etterlater seg til staten.

Hva skal til for at testamentet skal være gyldig?

Testamentet må være skriftlig og datert, undertegnet i nærvær av to myndige vitner, som selv ikke er tilgodesett eller i nær relasjon til noen som tilgodesett i testamentet.

Kan jeg få hjelp til å skrive testament?

Alle som tilgodeser SOS-barnebyer, kan få råd og hjelp kostnadsfritt av vår advokat.

Jeg har ikke familie som kan ta seg av boet mitt, gjør SOS-barnebyer det?

SOS-barnebyer har erfarne bobehandlere som kan sørge for hele bobehandlingen, så lenge testamentet sier at SOS-barnebyer skal stå for skiftet. Vi rydder og sørger for at alt blir håndtert på en respektfull måte. Der det er behov sørger vi for begravelse/bisettelse og for stell av graven i gravens festetid.

Hvorfor skal jeg tilgodese SOS-barnebyer i testamentet mitt?

Ved å tilgodese SOS-barnebyer gir du barn uten omsorg en trygg oppvekst og en bedre framtid. Du kan være trygg på at midlene dine kommer til nytte til det du ønsker.  Du kan velge å gi en større eller mindre del av arven.

Hvordan får SOS-barnebyer kjennskap til testamentet?

Testamentet bør oppbevares på et trygt sted, helst hos tingretten som besørger informasjon om testamentet til de tilgodesette etter dødsfall.

Har du spørsmål kan du kontakte Ragnhild Aarnes på telefon 908 73 335 eller e-post: ragnhild.aarnes@sos-barnebyer.no