Ingen barn alene!

Alle barn har en iboende kraft. De har alle muligheter til å skape positiv endring, for seg selv og verden. Men de kan ikke klare det alene.

Trygghet og omsorg

SOS-barnebyer sørger for trygghet og omsorg for barn som er alene eller er i ferd med å miste omsorgen fra familien sin. Vi styrker familier slik de selv blir i stand til å gi barna sine god omsorg, og gir barn som trenger det et trygt hjem i en ny familie

Ei hånd å holde i. To barn som holder hverandre i hendene.

 

Barna trenger deg mer enn noensinne

1 av 10 barn i verden blir separert fra familien sin, overlatt til seg selv, forsømt eller lever i familier preget av vold.  Hvert 10. barn vokser opp uten den støtten de trenger for å utvikle seg til ressurssterke voksne. Dette skjer hver dag, i hvert land, hver by og hvert nabolag – selv om vi ikke ser det.

Som fadder kan du endre liv

I en verden full av fattigdom og humanitære kriser er det alltid barna som blir rammet hardest. 220 millioner barn mangler, eller står i fare for å miste, foreldrene sine. De trenger umiddelbar hjelp!

5 gode grunner til å være fadder

1. Du forandrer barns liv! Barn uten omsorg får en trygg familie å vokse opp i og en god fremtid, takket være dine bidrag som fadder. 

2. Du blir mer lykkelig! Det er forsket på at det å gi utløser lykkehormoner og øker livskvaliteten. Som fadder gir du til noen som trenger det hver måned og det gir en god følelse. 

3. Du får noe å dele med barna! Enten du har egne barn, bonusbarn eller barnebarn er dette en kjempefin anledning til å dele noe om verden rundt dem. Du får bilder og tegninger, og du kan også skrive til fadderbarnet ditt om du ønsker det.  

4. Du lærer noe nytt! Som fadder kommer du tettere på mennesker fra et helt annet sted i verden. Du lærer nye ting om barneomsorg, oppdragelse, bistandsarbeid og andre kulturer. 

5. Du vet at du gjør en forskjell! Pengene du gir brukes der det er størst behov, på den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.

Lurer du på om det nytter å være fadder? Her ser du beviset:

Dagfinn SOS-fadder

Dagfinn ble tydelig rørt da han fikk en overraskende hilsen fra fadderbarnet sitt på direktesendt TV.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Derfor er vi SOS-faddere!

Dagfinn, SOS-fadder i mange år, ble tydelig rørt da han fikk en overraskende hilsen fra fadderbarnet sitt på direktesendt TV. Foto: Kaia Means

Dagfinn, fadder

«Jeg vet ikke hva jeg kommer til å gjøre av gode ting i livet, men ved å være fadder så har jeg i alle fall hjulpet ett barn. Og i SOS-barnebyer vet vi at ved å hjelpe ett barn, så hjelper man også mange flere.» 

Lars-Ingar Bragvin Andresen, fadder

«Vi ble faddere og etter ei uke fikk vi et brev i posten. Et ansikt. Et navn. Et sted. Vi var blitt faddere. Fjernt, men samtidig nært. Dette barnet får en fremtid med hjelp av noen få av våre norske kroner.»

 

Ønsker du heller å gi et engangsbeløp? Det kan du gjør her