Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyer får pris for inkludering

SOS-barnebyer i Malawi får pris for å inkludere barn med nedsatt funksjonsevne i familieprogrammet. Familieprogrammer bedrer hverdagen til mange barn og bidrar til å knuse myter om funksjonshemminger.

21. desember 2017

SOS-barnebyer i Malawi har jobbet systematisk med inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i flere år. Dette har foregått i tett samarbeid med Nettverket av organisasjoner for funksjonshemmedes interesser i Malawi (FEDOMA) som sammen med Atlas-alliansen i Norge ga opplæring til de ansatte i SOS-barnebyer i Malawi i 2015.

Mange myter

Tidligere opplevde ansatte i SOS-barnebyer i Malawi at det var vanskelig å identifisere funksjonshemmede barn, rett og slett fordi mange foreldre holdt barna skjult hjemme. Det var, og er, mange myter rundt funksjonshemming i Malawi, for eksempel at et funksjonshemmet barn er en straff for foreldrenes ugjerninger, eller at det er smittsomt. Mange funksjonshemmede barn, med større eller mindre grad av funksjonsnedsetting, lever i en svært dårlig omsorgssituasjon. Foreldre ser ikke vitsen med å sende et funksjonshemmet barn på skolen. De fleste offentlige skoler er heller ikke tilrettelagt for barn med nedsatt hørsel, syn, bevegelsesevne eller lærevansker.

Prisutdeling til SOS-barnebyer i Malawi
Phillip Tegha som er ansvarlig for familieprogrammer i Malawi mottar prisen fra myndigheter. Foto: SOS-barnebyer

Bredt samarbeid

De siste årene har SOS-barnebyer samarbeidet tett med de offentlige skolene og foreldrene til funksjonshemmede barn, og ikke minst barna selv, for å høre hva som skal til for at de kan gå på skolen og leve et selvstendig liv på sikt. De har også samarbeidet med myndighetene i Malawi for at de skal ivareta rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne. Myndighetene var også til stede under prisutdelingen.

Holdningene avgjørende

Etter at behovene var kartlagt, har SOS-barnebyer i Malawi bidratt til å gjøre mange av de offentlige skolene tilgjengelige for funksjonshemmede barn, ved for eksempel å bygge ramper eller tilrettelegge for elever med nedsatt syn og hørsel. Videre har de jobbet for å endre holdningene på skolene og blant folk generelt, og over 600 foreldre har fått opplæring i hva det innebærer å gi god omsorg til et barn med nedsatt funksjonsevne. Foreldrenes holdninger er helt avgjørende. I desember 2017 fikk 350 barn med nedsatt funksjonsevne støtte til å gå på skolen. Dette er en økning fra 145 barn på samme tid i 2015. Barna forteller at de har et mer meningsfullt liv nå, at de har fått økt selvrespekt, og at de leker mer med andre barn enn før da de bare var hjemme.

Familieprogrammet i Malawi er finansiert av Norad.