SOS-barnebyen i Bergen har vært et omsorgstilbud for barn under omsorg av barnevernet siden etableringen i 2008. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

SOS-barnebyen i Bergen

Stabil omsorg
SOS-barnebyen i Bergen har vært et omsorgstilbud for barn under omsorg av barnevernet siden etableringen i 2008.

SOS-barnebyers omsorgsmodell tilbyr stabilitet. Familiehusene er barnas hjem. Og hvis SOS-foreldrene slutter, er det de som flytter. Dermed beholder barna søsken, fostersøsken, venner, skole og nettverk. Barnebyen i Bergen er blant svært få fosterhjemstiltak i Norge som er spesielt tilrettelagt for at biologiske søsken skal få vokse opp i samme fosterfamilie. 

Biologiske søsken får vokse opp sammen i barnebyen. Foto: Camilla Delbekk
Biologiske søsken får vokse opp sammen i barnebyen.

Stabil omsorg

I SOS-barnebyen bor fosterforeldre og barn sammen i et SOS-familiehus.  SOS-foreldrene støttes av faste familieassistenter som avlaster i det enkelte hjem. Dette innebærer at barna ikke sendes ut av hjemmet sitt til besøkshjem eller avlastningshjem for at foreldrene skal få hvile.

Godkjente fosterforeldre

SOS-foreldrene går gjennom en grundig rekrutteringsprosess og en omfattende opplæring og veiledning. Alle som jobber i barnebyen er godkjent etter de samme retningslinjene som gjelder øvrige fosterhjem.

Ekstra støtte når man trenger det

Fagteamet i SOS-barnebyer sikrer støtte og oppfølgning når hjemmene trenger det og er tilgjengelig hele tiden. Dette skal sikre stabilitet ved at eventuelle utfordringer i hjemmene håndteres umiddelbart slik at slitasjen i relasjonene minimeres.

– Kan jeg stole på de voksne?

Barnebyens arbeidsmetoder gjør barna trygge og utvikler deres sosiale kompetanse. Det blir brukt flere velkjente metoder innenfor barneomsorg og barnevern for å gi hvert enkelt barn riktig hjelp og støtte.

– Hvordan kan jeg stole på de voksne? – Hvordan kan jeg forstå at noen andre virkelig bryr seg? – Hvordan kan jeg være en god venn? Slike spørsmål sliter mange barn som har opplevd omsorgssvikt med.  Barnebyens omsorgstilbud hjelper barna til å finne svaret på disse spørsmålene, og mange flere, sier faglig leder i barnebyen, Ann Grete Aasheim.

Omsorgsarbeidet i barnebyen gjør barna trygge på seg selv og omgivelsene, sier hun, og forklarer:

– Vi øver på den gode dialogen og på å forstå hvert enkelt barn for å skape trygghet. Vi skal gi barna muligheter til å oppleve en trygg relasjon, og vi skaper den trygge basen barna kan kalle et hjem, stedet man blir knyttet til og som er avgjørende for trygghet og utvikling. Denne tryggheten skal også medvirke til at barna kan klare å snakke om smerter og ubehagelige ting de har erfart.

Fosterforeldre i barnebyen i Bergen

SOS-barnebyen i Bergen er snart inne i sitt 7. driftsår. Vi søker etter flere fosterforeldre, fostermor/-far.

Våre tema

Bli fadder