Solsikkefadder

Et solsikkefadderskap er et digitalt fadderskap for skoler og barnehager. På samme måte som ved et ordinært fadderskap sørger dere for at utsatte barn får vokse opp i en kjærlig og omsorgsfull familie. Forskjellen er at det ikke er en fast månedlig fadderkontingent, det er ingen forfallsfrister og det er ingen håndtering av kontanter.  

Dere kan velge mellom fem ulike formål å engasjere dere for: 

Hver skole/barnehage oppretter sin egen unike innsamlingsside. Her kan foreldre og andre bidragsytere enkelt bidra med vipps og kort.  

I tillegg får dere tilgang på filmer, informasjons- og undervisningsmateriell, samt en årlig programrapport fra valgte formål. Alt dette finner dere på formålssidene som det er linket til ovenfor. 

Et Solsikkefadderskap er enkelt å opprette og betjene, og dere har til enhver tid kontroll på hvor mye penger dere har samlet inn.

 

Vi vil bli Solsikkefaddere!