Undervisningsmateriell

Filmen der Marit Bjørgen besøker Zambia er en film som kan brukes på alle trinnene:

Etter tilbakemeldinger og innspill fra flere lærere er undervisningsmateriellet til Skolejoggen 2019:

  • Enkelt, nivådelt og i tråd med kompetansemål i læreplanen.
  • Lite tidkrevende å gjennomføre.
  • Inspirerende og lærerikt - med formål om å gi innsikt i SOS-barnebyers arbeid og engasjere til dyst!

Undervisningsmateriell

Dere kan enkelt kutte ut sider i powerpointen og tilpasse innholdet til den enkelte klasse. Fyldig notatfelt i forbindelse med hvert lysbilde gir god bakgrunnsinformasjon til deg som lærer. Dette gir mulighet til å gå mer i dybden for de som ønsker det.

1.-4. trinn
Kompetansemål
Skolejoggens inspirasjonstime - tips til gjennomføring.
PowerPoint Skolejoggen 2019 - bli kjent med SOS-barnebyer, vårt arbeid i Zambia og barns rettigheter.

Filmer - lenker til filmene finner du nederst på siden:

SOS-barnebyer i Zambia
Vi blir med Marit Bjørgen når hun besøker SOS-barnebyer i Livingstone i Zambia. 

Alle barn har rett til ..
Karsten og Petra tryller med barnekonvensjonen slik at 42 rettigheter blir til 5, som på en måte handler om alle sammen.  

 

5.-7. trinn
Kompetansemål
Skolejoggens inspirasjonstime - tips til gjennomføring
PowerPoint Skolejoggen 2019 - bli kjent med SOS-barnebyer, vårt arbeid i Zambia og barns rettigheter

Filmer - lenke til filmen finner du øverst på siden:

SOS-barnebyer i Zambia
Vi blir med Marit Bjørgen når hun besøker SOS-barnebyer i Livingstone i Zambia.  

 

8.-10. trinn
Kompetansemål 
PowerPoint Skolejoggen 2019 - bli kjent med SOS-barnebyer, vårt arbeid i Zambia, bærekraftsmålene og effekten av omsorg.
Les mer om Marit Bjørgens reise til Zambia.

Filmer - lenker til filmene finner du nederst på siden

SOS-barnebyer i Zambia
Vi blir med Marit Bjørgen når hun besøker SOS-barnebyer i Livingstone i Zambia.

Marit Bjørgen møter Babette
Babette er 18 år, har et barn på 3 mnd og har også ansvar for andre familiemedlemmer. 
 
  

Videregående skole
Kompetansemål
PowerPoint Skolejoggen 2019 - bli kjent med SOS-barnebyer, vårt arbeid i Zambia, bærekraftsmålene og effekten av omsorg. 
Les mer om Marit Bjørgens reise til Zambia.

Filmer - lenke til filmer finner du nederst på siden

SOS-barnebyer i Zambia
Vi blir med Marit Bjørgen når hun besøker SOS-barnebyer i Livingstone i Zambia. 

Marit Bjørgen møter Babette
Babette er 18 år, har et barn på 3 mnd og har også ansvar for andre familiemedlemmer.
 

Filmer

Karsten og Petra: barns rettigheter (egnet for de yngste på barneskolen)

Marit Bjørgen møter Babette (passer for elever på ungdomsskole og videregående)

SOS-barnebyer i Zambia (passer for alle trinn)