Undervisningsmateriell

Filmen der Marit Bjørgen besøker Zambia er en film som kan brukes på alle trinnene:

Etter tilbakemeldinger og innspill fra flere lærere er undervisningsmateriellet til Skolejoggen 2020:

  • Lite tidkrevende å gjennomføre.
  • Inspirerende og lærerikt - med formål om å gi innsikt i SOS-barnebyers arbeid og engasjere til dyst!

Undervisningsmateriell

Dere kan enkelt kutte ut sider i powerpointen og tilpasse innholdet til den enkelte klasse. Fyldig notatfelt i forbindelse med hvert lysbilde gir god bakgrunnsinformasjon til deg som lærer. Dette gir mulighet til å gå mer i dybden for de som ønsker det.

Barneskolen

Skolejoggens inspirasjonstime - tips til gjennomføring.

PowerPoint Skolejoggen 2020 bli kjent med SOS-barnebyer og noen av konsekvensene koronapandemien får for barn i ulike deler av verden.

Notatark til PowerPoint Skolejoggen 2020

Alle barn har rett til... - en presentasjon om barns rettigheter.

24 timer i Peru - bli med på en dag i Ana sitt liv.

Filmer - lenker til filmene finner du nederst på siden:

SOS-barnebyer i Zambia
Vi blir med Marit Bjørgen når hun besøker SOS-barnebyer i Livingstone i Zambia. 

Alle barn har rett til ..
Karsten og Petra tryller med barnekonvensjonen slik at 42 rettigheter blir til 5, som på en måte handler om alle sammen.  

Eller velg blant våre filmer til bruk i undervisningen.

 

Ungdomsskoler og videregående skoler

PowerPoint Skolejoggen 2020 
- bli kjent med SOS-barnebyer og noen av konsekvensene som koronapandemien får for verdens barn.

Notatark til PowerPoint Skolejoggen 2020


Filmer - lenker til filmene finner du nederst på siden

SOS-barnebyer i Zambia
Vi blir med Marit Bjørgen når hun besøker SOS-barnebyer i Livingstone i Zambia.

Eller velg blant våre filmer for ungdom til bruk i undervisningen
 
  
 

Filmer

Karsten og Petra: barns rettigheter (egnet for de yngste på barneskolen)

Marit Bjørgen møter Babette (passer for elever på ungdomsskole og videregående)

SOS-barnebyer i Zambia (passer for alle trinn)