Gå til hovedinnhold

Undervisningsmateriell

Etter tidligere tilbakemeldinger og innspill fra flere lærere er undervisningsmateriellet til Skolejoggen: Lite tidkrevende å gjennomføre. Inspirerende og lærerikt - med formål om å gi innsikt i SOS-barnebyers arbeid og engasjere til dyst!

 Undervisningsmateriell

Dere kan enkelt kutte ut sider i PowerPointen og tilpasse innholdet til den enkelte klasse. Fyldig notatfelt i forbindelse med hvert lysbilde gir god bakgrunnsinformasjon til deg som lærer. Dette gir mulighet til å gå mer i dybden for de som ønsker det. Notatfeltet er også tatt ut som et eget notatark for de som ønsker å printe ut dette for seg. Vi ber deg som lærer å være oppmerksom på elevene og evt etterreaksjoner da noen av temaene vi går inn på i presentasjonen omhandler vold og omsorgssvikt. 

   

Filmer


Her finner dere filmene vi omtaler i skrivet "Skolens inspirasjonstime". Helt nederst finner dere linker til enda flere filmer, dersom dere vil ha flere tips. 

1. Familier i krise etter jordskjelvet i Nepal

2. Kan Thi fortsette på skolen? 

3. Ingen barn skal vokse opp alene! Filmen er på engelsk.

4. Morgendagens problemløsere. Filmen er på engelsk, men er tekstet.

Ekstra:
Barns rettigheter med Karsten og Petra. For de yngste på barneskolen. 

Ekstra: 
Marit Bjørgen varmer opp til skolejoggen med barn i Zambia  (passer for alle trinn).