Fadderskap

Ingen barn klarer seg alene. Som SOS-fadder bidrar dere til at barn får vokse opp i en kjærlig og omsorgsfull familie. Dere er med på å gi barn en fremtid. Sammen skaper vi varige endringer både for det enkelte barn og samfunnet de er en del av. Dere kan velge mellom to typer fadderordninger. Les mer nedenfor.

Last ned undervisningsmateriell her.

SOS-fadder

Fadderskapet har en månedspris på 300 kroner som betales inn via giro etter avtalte terminer. Dere kan være faddere for et barn eller for en barneby. Som faddere for et barn mottar dere bilder og informasjon om fadderbarnet. Som faddere for en barneby mottar dere informasjon og gode historier om livet i barnebyen. 

Solsikkefadder

Fadderskapet har ingen fast månedspris eller forfallsfrister, det er digitalt basert og dere slipper håndtering av kontanter. Dere kan velge mellom fire ulike land å engasjere dere for – eller dere kan engasjere dere for vårt nødhjelpsarbeid for barn i krig og katastrofer. Hver skole/barnehage får sin egen unike innsamlingsside.