Fadderskap

Ingen barn klarer seg alene. Som SOS-fadder bidrar dere til at barn får vokse opp i en kjærlig og omsorgsfull familie. Dere er med på å gi barn en fremtid. Sammen skaper vi varige endringer både for det enkelte barn og samfunnet de er en del av. Dere kan velge mellom to typer fadderordninger. Les mer nedenfor.

Last ned undervisningsmateriell her.

SOS-fadder

Fadderskapet har en månedspris på 300 kroner og betales inn via giro etter avtalte terminer. Dere kan være faddere for et barn eller for en barneby. Faddere for et barn mottar bilder og informasjon om fadderbarnet. Faddere for en barneby får informasjon og historier om livet i barnebyen. 

Solsikkefadder

Fadderskapet har ingen fast månedspris, det er digitalt basert og dere slipper håndtering av kontanter. Dere kan velge å engasjere dere for et av våre fire land eller for vårt nødhjelpsarbeid for barn i krig og katastrofer. Hver skole/barnehage får sin egen unike innsamlingsside.