Hvordan gjennomføres Omvendt Julekalender?

 • Hver skoledag i desember åpner dere en ny luke med film og refleksjonsoppgaver. Kalenderlukene legges ut på www.omvendtjulekalender.no og filmene spilles av for klassen i løpet av skolehverdagen.
 • Hver luke tar ca. 2-5 minutter. Hvor mye tid som avsettes til refleksjon/oppgaveløsning i etterkant er opp til hver lærer, men dette trenger ikke ta mer enn 5-10 minutter.
 • Med hver luke følger en rebusoppgave der dere samler på bokstaver. Etter siste luke har dere et løsningsord som dere sender inn via rapportskjemaet.
 • Elever som ønsker å gi et bidrag til kalenderen, gjør en jobb hjemme eller finner en annen måte å samle inn litt penger til inntekt for SOS-barnebyer. Da gjør elevene selv en innsats for gaven de gir. Det er helt valgfritt om man vil gi og hvor mye man vil gi.
 • Det er opp til den enkelte lærer om dere vil samle inn kontanter eller benytte vår nettbaserte innsamlingsportal. Noen velger å kombinere disse. I portalen kan man enkelt sette opp en digital innsamling på enten klasse-, trinn- eller skolenivå.

Læreren melder på klassen/trinnet/skolen via påmeldingsskjemaet og mottar en lenke til Omvendt Julekalenders lærerside. Her ligger alt dere trenger for å delta:

 • Praktisk informasjon om innsamling digitalt/kontant
 • Informasjonsmateriell til hjemmet
 • Undervisningsmateriell
 • Forhåndsvisning av luker (minimum dagen i forveien) 
 • Rapportskjema etter endt deltakelse
 • Diplom