Gå til hovedinnhold

SOS-fadder

Alle barn trenger trygge voksne som kan ta vare på dem. Som SOS-faddere sørger dere for at barn får vokse opp med stabil omsorg fra trygge voksne – helt til barna blir store nok til å klare seg selv. 


Som faddere for en SOS-barneby får dere:
 

  • bilder og informasjon/historier om fadderbyen deres
  • nyhetsbrev og vårt digitale magasin tilsendt per e-post. Der vil dere kunne lese mer om at det nytter å hjelpe og resultatene dere er med å bidrar til
  • tilgang på vårt undervisningsmateriell, som er utviklet i samarbeid med dyktige og engasjerte pedagoger. Materiellet er gratis og bygger oppunder mål i rammeplan for bhg./læreplanverket for skoler  

Fadderbidrag  

SOS-fadderskap har en fast månedspris på 300 kroner og betales etter det intervallet dere setter selv. Dere får tilsendt en faddergiro med eget KID-nummer som knyttes til fadderskapet deres. 

Det er mulig å bidra med mer enn det fastsatte fadderbidraget, men det er viktig at riktig kontonummer og kid-benyttes slik at vi får koblet innbetaling mot fadderskapet.  

 

Vi vil bli SOS-faddere!