Gå til hovedinnhold

Siteki høst 2015

Det er 692 barn og unge i SOS-barnebyers programmer i Siteki. 142 barn og unge bor enten i SOS-familiehus, blir støttet via ungdomsprogrammet eller bor i fosterfamilier utenfor barnebyen. 550 barn får støtte gjennom SOS-familieprogrammet.

23. oktober 2015

SOS-barnebyer Swaziland jobber aktivt med bevisstgjøring av barn rundt deres rettigheter og deres deltakelse i planer som angår dem. Det settes også stort fokus på betydningen av skolegang gjennom konkrete tiltak og holdningsskapende arbeid, og som en del av arbeidet med likestilling.

Hindrer at familier bryter sammen

SOS-barnebyers familieprogram tilbyr støtte og tiltak for familier som er i en vanskelig situasjon. I det forebyggende arbeidet jobber SOS-barnebyer med barn fra familier med syke omsorgspersoner, der besteforeldre eller eldre søsken har omsorgsansvaret, eller der familier er i krise og uten inntekt.

I Swaziland er mange familier besteforeldreledet. Lignelse Ngubani, en av koordinatorene i familieprogrammet forteller: – Grunnen til at de fleste barna blir tatt hånd om av bestemødre i Swaziland er ofte at barnas foreldre har kroniske lidelser som HIV og AIDS, diabetes, høyt blodtrykk og andre dødelige sykdommer. Høyt antall dødsfall fører til at besteforeldre overtar omsorgsansvaret. Det er også en høy grad av fattigdom i Swaziland og foreldre flytter til de større byene for å søke arbeid. Barna etterlates da vanligvis hos besteforeldre.

I år har programmet jobbet med disse tiltakene:

  • Forbedring av bosteder
  • Utdanningsstøtte til barn
  • Foreldreveiledning og styrking av de voksne i foreldrerollen
  • Yrkesopplæring og inntektsbringende aktiviteter. Alle lokale organisasjoner (CBOer) fortsetter med inntektsskapende aktiviteter innen jordbruk, produksjon av peanøttsmør og vaselin og håndverksprosjekter
  • Støtte til lokale, frivillige organisasjoner (CBOer). Målet med dette samarbeidet er å styrke lokalsamfunnene slik at de i større grad kan ta ansvar for å hjelpe familiene i lokalsamfunnet