Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Mwanza

SOS-barnebyen i Mwanza ble formelt åpnet høsten 2016. Mye fokus har derfor vært rettet mot å stabilisere situasjonen for barna som de siste årene har blitt plassert i barnebyen. Det bor nå til sammen 61 barn i barnebyen.

15. juni 2018

SOS-mor Severina med ett av barna i familien. Foto: SOS-arkiv
SOS-mor Severina med ett av barna i familien. Foto: SOS-arkiv

SOS-barnebyen i Mwanza ble formelt åpnet høsten 2016. I 2017 har fokuset derfor vært rettet mot å stabilisere situasjonen for barna som de siste årene har blitt plassert i barnebyen. 10 av 12 hus er nå i drift, hvor et av husene er for barn under midlertidig plassering. 58 barn var ved utgangen av 2017 i SOS-barnebyers omsorg, mens tre barn er midlertidig plassert i barnebyen. 29 barn ble plassert i SOS-barnebyen i 2017.

I ett av SOS-familiene bor SOS-mor Severina. Hun nå omsorg for seks barn i alderen ni måneder til syv år. Den eldste jenta er den eneste som har begynt på skolen. Godfrey er minstemann i flokken og hjemme på dagtid. De andre barna går i barnehagen.

Barnehage førskole og skole er en viktig del av dagliglivet i Mwanza. Foto: SOS-arkiv
Barnehage, førskole og skole er en viktig del av dagliglivet i SOS-barnebyen i Mwanza. Foto: SOS-arkiv

Barnehage, førskole og skole er en viktig del av dagliglivet i SOS-barnebyen i Mwanza. Å sikre godt samarbeid mellom barnebyen og utdanningsfasiliteten vektlegges også sterkt, spesielt for de barna med spesielle behov.

I tråd med målet ved årets begynnelse har barnas endrede adferd og økte trivsel i SOS-barnebyen vært det viktigste resultatet for perioden januar 2017 til desember 2017. SOS-mødrenes innsats, i tett samarbeid med sine assistenter, for å skape god omsorg hver eneste dag har gitt positive resultater. Målrettede tiltak som psykososial støtte og kognitiv terapi har også spilt en viktig rolle for å gjøre barna trygge i sin nye hverdag.

Å involvere barna i daglige gjøremål og skape gode hverdagsøyeblikk har også vært viktig for å øke tilhørighet og familiefølelse. SOS-familiene har også tatt et ansvar for å involvere seg i nabolagets aktiviteter og sosiale tilstelninger, og fått sterkere knytninger til lokalmiljøet rundt SOS-barnebyen.