Gå til hovedinnhold

Oppropet er avsluttet og vi har vi har overrakt mer enn 3000 underskrifter til helseministeren for å skjerme helsesykepleierne i skolen.

- La meg beholde helsesykepleieren

Etter ett år med pandemi roper fagfolk nå varsko om barn og unges psykiske helse. Barna våre trenger noen å snakke med – og for mange av dem er det helsesykepleierne som står aller nærmest.

I begynnelsen av pandemien ble helsesykepleiere ved skolene brukt til å utføre Covid 19-tester. Barn og unge forteller om at den eneste de kunne snakke med plutselig var borte. Helsesykepleiere selv kjente på fortvilelsen over samtaler de aldri fikk tatt. Nå frykter vi at det samme skal skje igjen. Flere kommuner omdisponerer helsesykepleierne for å sette vaksiner.

Dette må stoppes før det legger sten til byrden til en allerede økende psykisk uhelse for barn og unge.

Det siste året har vi også sett at barn som lever i sårbare omsorgssituasjoner har vært særlig utsatt:
👉 Antall bekymringsmeldinger til barnevernet økte kraftig fra 2019 til 2020.
👉 Stadig flere kontakter hjelpetelefoner for psykisk helse, og det rapporteres om økt frykt for selvmord blant unge.
👉 Det er en kraftig økning i anmeldte voldssaker.

Nå må vi ta vare på støtteapparatet i førstelinjen og de voksne som barn og unge har tillit til.

Vern helsesykepleierne slik at barna får beholde en de stoler på, og som avlaster lærere og rektorer som allerede befinner seg i knestående!

Vi støtter oppropet!

Logo Landsgruppen av helsesykepleiere NSF

Logo Akademikerforbundet barnevernspedagogoene

Logo Akademikerforbundet

Logo Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Logo Elevorganisasjonen

Logo Stine Sofies stiftelse

Logo Mental helse ungdom

Tusen takk, til alle dere som støtter oppropet der vi skal be politikere lokalt og nasjonalt skjerme helsesykepleierne fra å skulle vaksinere.

Illustrasjonsfoto: Katerina Ilievska