Gå til hovedinnhold

Russland kan bli suspendert

SOS-barnebyers internasjonale senat åpner for suspensjon av SOS-barnebyer i Russland.

13. mars 2023

SOS-barnebyers internasjonale senat har vedtatt å fryse all internasjonale midler til SOS-barnebyer i Russland, samt åpne for suspensjon. Årsaken er at SOS-barnebyer i Russlands programmer blir brukt politisk og i propagandaøyemed.

Tiltak i tråd med humanitær lov

Den seneste tiden har det kommet flere rapporter om ulovlig deportasjon av ukrainske barn til Russland. 13 barn fra Ukraina bor nå i boliger eid av SOS-barnebyer og blir fulgt opp med psykologisk støtte av organisasjonens ansatte. Barna er plassert i fosterhjem av russiske myndigheter og fosterforeldrene er ikke ansatt i SOS-barnebyer.

Deportasjon av barn til et annet land, ulovlig adopsjon og endring av statsborgerskap, er i strid med internasjonal humanitær lov. En uavhengig evaluering har konkludert med at SOS-barnebyer i Russlands støtte til de ukrainske barna er i tråd med internasjonal humanitær lov. Både FN, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og EU er tydelige på behovet for å yte humanitær bistand til barna som har blitt deportert til Russland.  

Bryter med retningslinjer

Selv om det ikke er noen indikasjoner på at SOS-barnebyer i Russland har vært involvert i deportasjonen av barn fra Ukraina, strider det imot SOS-barnebyers internasjonale prinsipper og retningslinjer å bli brukt i politisk øyemed og i propaganda. Bruk av programmer, ansatte eller barn truer integriteten til arbeidet og muligheten til å opprettholde de humanitære prinsippene om nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.  

SOS-barnebyer i Russland har også nylig mottatt statlig støtte for tiltak for barn og familier fra Ukraina som nå er i Russland. I tillegg er styrelederen for SOS-barnebyer i Russland redaktør for en utgivelse rettet mot barn som blir brukt til politisk propaganda. Det internasjonale senatet mener det er svært problematisk at SOS-barnebyer i Russland samarbeider med et statlig barnevern som er beskyldt for massive brudd på barns rettigheter i forbindelse med deportasjon av ukrainske barn til Russland.  

Må ta grep

Suspensjonen er midlertidig, og har til hensikt å sikre at SOS-barnebyer i Russland tar de nødvendige grepene som trengs for at organisasjonens virke er i henhold til SOS-barnebyers internasjonale prinsipper og retningslinjer. 
 
SOS-barnebyer i Russland er i stor grad selvfinansiert og har foreløpig reserver til å dekke tap av faddermidler. SOS-barnebyer i Norge besluttet allerede i november å fryse faddermidler til Russland.