Matvarepriser er så høye at mange ikke har mulighet til å skaffe nok mat til familien. Foto: Ashley Hamer

– Prisen på matvarer er vanvittige

SOS-barnebyer forsterker innsatsen for barn og familier i Sør-Sudan. Matkrisen øker i omfang og mange er rammet av sult.

Tørken i Øst-Afrika har ført til matmangel og stadig stigende matvarepriser i Sør-Sudan. I hovedstaden Juba finnes det mat å få tak i, men prisene er så høye at mange ikke har mulighet til å skaffe nok mat til familien, forklarer Alberto Fait, koordinator i SOS-barnebyer i Sør-Sudan. – Folk sliter og prisen på matvarer er vanvittige. Vi ser allerede mange tilfeller av underernæring blant barn, og situasjonen blir bare verre. Det finnes mat, men kjøpekraften til både oss og folk flest er redusert til nesten ingenting, sier Fait.

120 barn på dagsenter

SOS-barnebyer i Sør-Sudan satte i fjor i gang nødhjelpsarbeid. Dette skal utvides, i tillegg til at det er etablert et midlertidig dagsenter for barn i utkanten av Juba. Der får 120 barn mulighet til lek og aktiviteter i trygge omgivelser. Barna får mat og et avbrekk fra en strevsom hverdag, og de har et trygt sted å være mens foreldrene jobber eller prøver å skaffe mat til familien.

SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid i Juba i Sør-Sudan:

  • Matkuponger til 60 familier (370 personer)
  • Psykososial støtte og oppfølging
  • Informasjon og opplæring i om ernæring for gravide og ammende, og tegn på underernæring hos barn.
  • Tiltak for å bedre hygieniske forhold.
  • Følge med på ernærings- og helseutviklingen til barn og dekke utgifter til medisinsk behandling.
  • Sørger for at 140 barn kan fortsette på skolen ved å dekker utgifter til skolegangen.
  • Bygging av brønn som vil gi rent drikkevann til 60 000 personer.
  • Trygghetssone for barn hvor de kan leke og være med på ulike aktiviteter.

Rundt 50 millioner mennesker er rammet av tørke i til sammen 27 land i Afrika sør for Sahara. SOS-barnebyer har nødhjelpsprogram i Kenya, Somalia, Somaliland, Etiopia, Malawi og Sør-Sudan.

 

Våre tema