Hva er moderne slaveri?

Omtrent 40 millioner mennesker er utnyttet i det moderne slaveriet, i det som er verdens raskest økende industri. Av disse er over 10 millioner barn. Dette kan ikke aksepteres!

Familien er barnets sikkerhetsnett. Når barn ikke har voksne som tar vare på dem er de et lett bytte for menneskesmuglere. Tusenvis av barn blir utnyttet som sexslaver, rekruttert som barnesoldater, eller som ulovlig arbeidskraft. 

Hva gjør SOS-barnebyer?

👉 Vi vil overlevere signaturene til utenriksdepartementet, ved utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

👉 Vi jobber med å redde barn fra slaveri, gjenforene dem med familien sin og sikre tett oppfølging og traumebehandling.

👉 Vi krever at det settes av midler i statsbudsjettet for 2020, som styrker familier og dermed beskytter barn mot slaveri.

👉 Vi jobber politisk for å stoppe menneskesmuglere gjennom å endre regelverk i land der moderne slaveri er utbredt, og jobber aktivt i egne programmer for å styrke sårbare familier. 

👉 Sikrer at norske myndigheter jobber aktivt internasjonalt for at FNs retningslinjer for alternativ omsorg implementeres over hele verden.