Gå til hovedinnhold

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om digital innsamling i forbindelse med Omvendt Julekalender, håndtering av kontanter, samt informasjon til foreldre.

Digital innsamling

Svært mange skoler ønsker en enklere måte å samle inn penger på, da de opplever at lokalbankene ikke lenger tar imot kontantinnskudd. Vi har derfor satt opp en digital innsamlingsportal for Omvendt Julekalender. Her kan dere opprette en innsamling på enten klasse-trinn eller skolenivå.

I innsamlingsportalen kan foresatte enkelt bidra ved å bruke SMS, Vipps eller Visa. Hver innsamling får en unik nettadresse. Denne sendere dere til de foresatte per e-post. Nettadressen kan også spres på sosiale medier, dersom dere ønsker å nå ut til andre bidragsytere. Foreldre, elever og lærere kan hele tiden følge med på hvor mye som er samlet inn og det er anledning foreldre å anonymt legge hyggelige meldinger på  innsamlingsveggen når de gir et bidrag.

Alle bidrag som gis via den digitale innsamlingsportalen er anonyme. Det er helt frivillig om man ønsker å bidra, og beløpet bestemmer man selv.

Å opprette en digital innsamling er gjort på 1-2-3! Veiledningen laster du ned her:

Noen ønsker å kombinere innsamling av kontanter med digital innsamling. Foreldreinformasjon om dette her:

Kontantinnsamling

De som ikke ønsker å bruke den digital innsamlingsportalen, fortsetter som før med kontantinnsamling. Man kan som nevnt ovenfor også kombinere dette med digital innsamling.

Innsamlede kontanter settes inn på SOS-barnebyers kontonummer 8380.08.73730. Det er veldig viktig at dere merker innskuddet med skole/klasse og "Omvendt Julekalender" og fyller ut rapportskjemaet. Det gjør det lettere for oss å spore innbetalinger som mister eller mangler merking.  Det kan være vanskelig å finne bankfilialer som tar imot kontantinnskudd. Ett tips er å benytte "post i butikk" da vi har DNB som vår bankforbindelse. "Post i butikk" samarbeider med DNB.

Informasjon til foreldre ved kontantinnsamling finner du her: