8. desember

Ingen barn alene 

Hvert eneste minutt blir 267 barn født i verden. Uansett hvor barn blir født, har de de samme rettighetene. SOS-barnebyer jobber for at ingen barn skal vokse opp alene. Likevel lever hvert tiende barn i verden, tilsammen 220 millioner barn, uten omsorg eller står i fare for å miste sin omsorgsperson. Det betyr at alt for mange barn i verden må klare seg selv.

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • I FNs bærekraftsmål er det nedfelt som et hovedprinsipp at ingen skal utelates. Hva tenker du om dette? Gjør vi i Norge og gjør verden nok for å ivareta barn som ikke har den omsorgen de trenger hjemme? Hva mener du bør gjøres?
  • Er det noe forskjell på hvordan foreldre viser omsorg for barn og ungdom?
  • Hvordan kan foreldre på best mulig måte vise omsorg til ungdom? 
  • Hva tror du er de viktigste årsakene til at barn blir alene?
  • Noen ganger er foreldrene døde, men SOS-barnebyer jobber også med barn som har foreldre som er i live. Mange foreldre gir opp, de klarer ikke å ta vare på barna sine. Fattigdom er en viktig årsak til at barn blir forlatt over hele verden, men omsorgssvikt forekommer også i hjem der de har god økonomi. Kan man se det på familier hvordan de har det bak husets fire vegger? Hva kan vi alle gjøre for å fange opp de barna som ikke får den omsorgen de trenger hjemme?