4. desember

Barn som må ta voksenansvar

I Eswatini, tidligere Swaziland, har 120 000 barn mistet foreldrene sine. Årsaken er oftest kronisk sykdom, hiv/aids (Eswatini har verdens høyeste rate hiv-positive) eller trafikkulykker. Uten sosiale nettverk eller annen familie, blir barn som mister foreldre overlatt til seg selv. Bærekraftsmål 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Videre sies det i beskrivelsen at “God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold og mål 3 inkluderer alle disse dimensjonene og mennesker i alle aldre.” I denne filmen får dere møte en barneledet familie, der mye ansvar blir lagt på den eldste i søskenflokken. Hvordan er det å selv være et barn og plutselig få ansvar for småsøsknene dine? 

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Hva ville ha skjedd dersom det var norske barn som mistet foreldrene sine? 
  • Vi har et godt “sikkerhetsnett” i Norge som ivaretar barn som ikke får den omsorgen de trenger. Hvordan tror dere dette nettet er i andre deler av verden?  
  • Hvorfor er det sånn? Burde ikke myndighetene i hvert eneste land beskytte barn? Prøv å finne ut årsakene til at barn kommer langt ned på prioriteringslistene over pengebruken.