17. desember

Frivillig arbeid

I Norge er det lang tradisjon for frivillig arbeid og hele 66% av befolkningen over 15 år har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året. (Frivillighetsbarometeret 2020) UngSOS er ungdomsfrivillige i SOS-barnebyer og har laget filmen til dagens luke. Denne filmen ble også vist i fjorårets kalender.

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål: