Gå til hovedinnhold

16. desember

De aller fleste humanitære organisasjoner trenger inntekter fra privatpersoner og bedrifter for å kunne drive programmene sine. I den evige jakten på inntekter som skal skape positive endringer, er det mange organisasjoner som trår feil når de vil overbevise givere om at nettopp deres sak er verdt å gi penger til. For at folk skal få lyst til å gi, må de se at det finnes et sterkt behov for støtte. De må føle at de virkelig er med på å gjøre en forskjell, og da er det fort gjort å svartmale situasjonen slik at folk vil “gi så det monner.” Men disse kampanjene har dessverre også ført til at spesielt Afrika har fått et stempel som et hjelpeløst kontinent som må reddes av mennesker i den vestlige verden. Denne oppfatningen kan det være vanskelig å bli kvitt, selv om Afrika består av 54 land som i varierende grad er avhengige av støtte utenfra. Mange afrikanske land klarer seg helt fint, mens andre er blant de fattigste i verden og trenger store økonomiske bidrag. Denne filmen tar oss på kornet og viser hvor feil det klan bli når organisasjonene (i beste mening) stigmatiserer et helt kontinent som noen som må reddes. 

Play

Forslag til refleksjon:

  • Hvorfor tror dere det har blitt sånn?
  • Hvilke følelser dukker opp etter at dere har sett filmen?
  • Hvilke virkemidler brukes?
  • Hvordan bør slike kampanjefilmer lages for at de både skal skape inntekter OG bevare verdigheten til de som blir filmet? Kom med konkrete eksempler (lag gjerne manus og send til skole@sos-barnebyer.no 😊)