11. desember

Søsken

Relasjonen til søsken kan være den relasjonen i livet som varer lengst - og det gjør denne relalsjonen ekstra viktig. Søsken blir ofte som en familie i familien. SOS-barnebyer vet at barn som har hatt en vanskelig barndom ofte er ekstra avhengige av sine søsken. Det er der de får den tryggheten og samholdet som de også skulle fått av foreldrene sine, men som de ikke har klart å gi i tilstrekkelig grad. Derfor er det viktig at søsken ikke skilles, men får vokse opp i samme familie slik at de beholder den ene stabile relasjonen de har hatt så langt i livet. Dessverre er det slik at seks av ti søsken skilles fra hverandre når de plasseres i fosterhjem i Norge.

Til denne luken har vi to korte filmer som ble laget til søskenprosjektet Under samme tak. I den første forteller Atle om å vokse opp i fosterhjem med broren sin, mens i film nummer to forteller Tamilini hvordan hun har opplevd å bli skilt fra sine søsken.

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Hvorfor er søsken spesielt viktig når man må flytte til fosterhjem?
  • Hvorfor tror du det er slik at 6 av 10 søsken splittes i barnevernet (når de flytter til fosterhjem)?
  • Har du noen tanker om hva vi bør gjøre for at dette skal komme høyere opp på den politiske agendaen?