10. desember

Nobels fredspris

I oktober i år kunngjorde den norske Nobelkomité at Nobels fredspris 2020 tildeles Verdens matvareprogram (WFP) for dets innsats i kampen mot sult, for dets bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt. (www.nobelpeaceprize.org  

Til denne luken har vi valgt to filmer; en kort presentasjon av WFP og en film fra NRK - Urix forklarer sult:

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Filmen om WFP går litt fort, så kanskje dere må se den flere ganger for å få med dere fakta. Hva ønsker WFP at dere skal vite om organisasjonen?
  • Hva tenker dere om årets vinner – er det fortjent? Er det andre kandidater som bør få fredsprisen?
  • Hva tenker dere om sammenhengen mellom fattigdom / mattilgang og fred? 
  • FNs bærekraftsmål 2 handler om å utrydde sult. I tillegg til krig, er ekstremvær og økonomiske nedgangstider hovedårsakene til at mennesker lider av akutt sult (www.fn.no). Koronapandemien har ført til at flere mennesker sulter. Hvordan kan vi være med å bidra til en bedre fordeling av verdens ressurser?