1. desember

We the people - FN bærekraftsmål

Tusenårsmålene var åtte konkrete mål, vedtatt på et FN toppmøte i 2000, for å utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2015. Målene hadde stor fremgang, men ble også kritisert for å kun adressere symptomene på, og ikke årsakene til, fattigdom. I 2015 overtok FNs bærekraftsmål for tusenårsmålene og de skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringene innen 2030. I motsetning til tusenårsmålene gjelder bærekraftsmålene alle land i hele verden, og målene har stor innvirkning også på norsk politikk og næringsliv. Bærekraftsmålene består av 17 mål og hele 169 delmål.  

Et av hovedprinsippene er at ingen skal utelates (leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. For SOS-barnebyer er det viktig å løfte frem en gruppe som ofte blir usynlig; barn som er uten, eller som står i fare for å miste, omsorg fra sine foreldre.

Denne FN-filmen er fra 2015 – det året bærekraftsmålene tok over for tusenårsmålene: 

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Hvilke bærekraftsmål kjenner du til? Er det noen av målene du tenker får for lite oppmerksomhet? Hvilke (t) og hvorfor?
  • Hvilke(t) mål mener du er de(t) viktigste? Hvorfor? Har dere tatt Norads test verdens viktigste mål? https://www.verdensviktigstemaal.no/
  • Bærekraftsmålene er en global dugnad. Hva gjør du for å bidra til å nå målene? Hva kan du gjøre?
  • Dagens ungdom er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom. Men dere er også den siste generasjonen som kan snu klimaendringene. Det ligger et enormt ansvar på deres skuldre, dere må rydde opp etter festen som de voksne har holdt. Det er derfor bærekraftsmålene har blitt laget. Hva tenker dere om dette? Både ansvaret OG potensialet er helt enormt. Det finnes flere pågående konkurranser nå, hvor de unge blir bedt om å komme med forslag til løsninger (bla. tekniske/digitale) Finn disse.
  • Hva kan vi gjøre for å bedre ivareta barn som ikke har den omsorgen de trenger hjemme? Tenk både lokalt og globalt.