Gå til hovedinnhold

8. desember

I dag skal dere få møte Aida, Lenina og Daris fra Bosnia. De tre er søsken, og kanskje har de et litt spesielt søskenforhold. Aida og Lenina er nemlig hørselhemmede, og bruker tegnspråk når de snakker. Det fungerer helt fint å bruke hendene til å snakke, i stedet for munnen – man får sagt de samme tingene. Men det kan noen ganger være vanskelig når andre ikke kan tegnspråk. Da er det fint å ha en bror som både kan høre og bruke tegnspråk. Og som også kan passe på at man blir inkludert. 

Play

Forslag til refleksjon:

  • Er det noen av dere som kan noen ord på tegnspråk? 
  • Vet dere om det er andre måter enn tegnspråk noen som er hørselhemmet kan forstå det som blir sagt på? (Lese på leppene.) 
  • Er det noen som vil prøve å se om de klarer å se hva jeg sier, hvis jeg ikke bruker lyd? 
  • Dere husker kanskje at Aina og Lenia først ikke fikk være med, fordi de andre barna mente at de ikke ville forstå eller få med seg hva som skjedde. Kan dere skjønne at barna tenkte det?
  • Har noen av dere tenkt det noen gang, eller sett at noen ikke fikk være med fordi på en eller annen måte var litt annerledes?