7. desember

Ingen barn klarer seg alene. Derfor sier barnekonvensjonen at barn som er uten et familiemiljø har særlig rett på beskyttelse og omsorg, for eksempel i et fosterhjem.

En del steder i verden er det ganske farlig å være barn, særlig hvis man mister foreldrene sine og det ikke er noen som kan passe på. I Nepal bor det en gutt som heter Babu. Da foreldrene hans døde, ble han helt alene.

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Hvordan tror dere Babu hadde det, da han var helt alene? (Redd, sulten, ensom, går det an å forestille seg hvordan det kan være?)
  • Hva tenker dere på når dere hører ordet “slaveri”? (Slavehandel, afrikanske slaver i USA, hva med slaveri her og nå, hva gjør slaver?)
  • Mennene som tok Babu, planla å selge han. Hva var det som reddet Babu fra å bli solgt? (Politiet stoppet mennene, Babu var veldig modig, han turte å rope og lage mye lyd så politiet skulle høre ham.)
  • Tror dere Babu får det fint i sin nye familie? Hvorfor? (SOS-moren er veldig glad i ham, han har søsken som han kan leke med, lære ting av, blir passet godt på og får gått på skole.)