Gå til hovedinnhold

7. desember

Da det ble krig i Ukraina var det mange barn som måtte flykte. Polen er det landet som har tatt imot flest på flukt fra krigen i Ukraina, men mange tusen barn har også kommet til Norge. Det kan være tøft nok å bytte skole og være i en klasse hvor man ikke kjenner noen. Men når man ikke kan språket heller, og ikke kjenner den norske skolehverdagen, er man nok ekstra usikker. Da er det viktig å bli tatt godt imot av de andre elevene, og veldig fint å få nye venner. Hedvig bor i Oslo og har fått en ny venn i klassen – nemlig Milana fra Ukraina.

Play

Forslag til refleksjon:

  • Hvordan kan man best ta imot nye elever som kommer til klassen slik at de føler seg inkluderte?
  • Hvordan tror dere det er å flykte fra landet man bor i og måtte flytte fra alle de gamle klassekameratene sine for så å få nye et helt nytt sted? Snakk sammen i klassen.
  • Språk er en av måtene vi mennesker kan kommunisere med hverandre på.  Likevel er det mange andre måter vi kan snakke sammen på, uten å bruke språket vårt. Dersom man får en ny elev i klassen man ikke deler språk med, hvordan kan man kommunisere og leke på best mulig måte selv om man ikke snakker samme språk? 
  • I dagens luke fikk dere møte Hedvig og Milana som kommer fra Ukraina. Hvilke land grenser Ukraina til? Finn et kart og pek.