3. desember

I innledningen til barnekonvensjonen står det at alle barn bør få vokse opp i et familiemiljø hvor det er glede, kjærlighet og forståelse. Før i tiden var det mange barn i Norge som ble plassert på store barnehjem, fordi de ikke hadde foreldre eller annen familie som kunne ta seg av dem. De voksne tenkte at så lenge barna fikk mat, klær, en seng, tak over hodet og muligheten til å gå på skole, så klarte de seg godt. Nå vet vi at det ikke stemmer. For barn trenger også å få trygghet, oppmerksomhet, kos og trøst fra voksne som er glad i dem. Derfor mener SOS-barnebyer at alle barn skal få muligheten til å vokse opp i en familie som kan passe godt på dem.  

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Hva tenker dere om det dere så i filmen? 
  • Hva er forskjellene på å vokse opp i en familie og på et barnehjem, tror dere?  
    Hva synes dere er de viktigste eller fineste tingene de voksne hjemme gjør for dere eller sammen med dere? 
  • Hvordan synes dere en mamma eller pappa skal være mot dere? 
  • Hva kan man lære i en familie, som man ikke kan lære andre steder? 
  • Har noen sett filmen eller teaterstykket om jenta Annie som vokser opp på barnehjem? Hva synes dere om den/det? Hva husker dere fra filmen/stykket? 

Dagens rebusoppgave

  • Hvilken bakgrunnsfarge er det på logoen til SOS-barnebyer?
    Ta vare på den andre bokstaven i svarordet.