Gå til hovedinnhold

3. desember

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, få mindre ulikhet mellom mennesker og stoppe klimaendringene innen 2030. I denne filmen blir dere kjent med noen av de 17 bærekraftsmålene – nemlig de målene som er viktigst for at barn skal få vokse opp med god omsorg, skolegang og helsehjelp.

Play

Forslag til refleksjon:

  • Kjenner dere til andre bærekraftsmål enn de som barna snakker om i filmen?
  • Hvilke bærekraftsmål synes dere er viktigst? Er det noen som er spesielt viktige for barn?
  • I flere land, for eksempel i Norge, er det heldigvis ikke sånn at barn dør av sult, eller fordi familien ikke har råd til medisiner. Alle får gå på skole og vi har rent drikkevann. Men har vi nådd alle målene i Norge, eller er det noen vi fremdeles må jobbe med? (Ren energi til alle, også i Norge er det mange som er arbeidsledige, bærekraftige byer og lokalsamfunn med mindre forurensing, livet i havet, stoppe klimaendringene, ansvarlig forbruk og faktisk også likestilling.)
  • Disse målene gjelder for alle land i verden, hvorfor skal vi bry oss om de får det til i andre land, så lenge vi får det til i Norge? (Mange av målene handler om tema som går på tvers av landegrenser, som klima, livet i havet og på land, fred og ansvarlig forbruk blant annet. I tillegg påvirkes også vi av hvordan mennesker i andre deler av verden har det. Derfor er det det å skape samarbeid mellom ulike land, politikere, næringsliv og menneskene som bor der, faktisk et eget mål.)