3. desember

I artikkel 31 i barnekonvensjonen står det at alle barn har rett til å få tid til lek og være med på fritidsaktiviteter. Og det er ikke bare fordi barn skal ha rett til å ha det gøy – lek og aktiviteter er viktig for at barn skal utvikle seg og lære ting. Det er mange forskjellige fritidsaktiviteter å velge mellom; dans, korps, hest, sang, tegning, speider, sjakk og idrett. Og den aller mest populære fritidsaktiviteten av dem alle – fotball.

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Er det mange av dere som spiller fotball? Er dere enige i grunnene til Iben og Hedda i filmen om hvorfor fotball er gøy? Har dere andre grunner?
  • Driver dere med andre aktiviteter?
  • Er det noen forskjell på å drive med lagidrett/aktiviteter og individuell (altså at man gjør ting hver for seg) idrett/aktiviteter? Hva er fordeler/ulemper ved å være med på et lag / drive med noe alene?
  • Hedda og Iben snakker om dette med å heie på hverandre på laget. Hvorfor tror dere det er så viktig? Blir man et bedre lag av det?
  • Fotball kan være en fin måte å bli kjent med noen som har flyttet til et nytt sted for eksempel, har dere forslag til andre måter å inkludere på?